week 25 (klik hier)

Op zaterdag 25 juni bezocht een deel van de raad AZC Groot Deunk.Ook enkele buren en de burgemeester waren erbij.

Op onze site een berichtje hierover. Hieronder het hele verslag gemaakt door Ans Plug, fractieondersteuner van de Progressieve Partij.

Wij zijn uitgenodigd door het Asielzoekers Centrum Groot Deunk, te Aalten. Open dag, op zaterdag 25 juni 2016. Een woord van welkom door dhr. Ron van Ooijen. Samen met zijn medewerkers willen ze ons laten zien, hoe de asielzoekers hun leven hier opgepakt hebben, een nieuwe start willen maken, barre ellende achter zich latend…  Er zijn hier 34 nationaliteiten bij elkaar.. een ieder met zijn/haar eigen achtergronden..  De communicatie-taal onderling is Engels, voor zover mogelijk. De informatieve rondleiding duurt drie uur, heel interessant, ook de gastvrijheid en ontvangst door alle medewerkers en asielzoekers verdienen zeker een compliment! Burgemeester Berghoef is ook met ons te gast!
De asielzoekers hebben overheerlijke hapjes gemaakt, de Syrische kok laat ons zijn culinaire bak- en braad-hapjes-buffet proeven, evenals een van de aanwezige andere bewoners, die ook haar uiterste best heeft gedaan, om prima hapjes te verzorgen voor ons bezoek!
Een samenvatting van de vele informatie: 
Er zijn momenteel 225 asielzoekers, die verblijven op Groot Deunk. De asielzoekers, die hier aankomen, kunnen daarna ook elders in Gelderland geplaatst worden!  Bij het vestigingsgesprek moet een tolk aanwezig zijn, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. De Provincie heeft een Regievoerder. Er zijn enkele criteria, waardoor de asielzoeker in een bepaalde stad/dorp mag blijven, zoals een niet-overdraagbaar medisch dossier, of zeer specifieke werkopleiding met bijvoorbeeld al een arbeidscontract. De familie constructie is van geen enkel belang, er is geen pardon, daar waar de plaatsing aanwijst, is het hun vestiging!
De asielzoekers moeten zelf alles regelen! Worden wel ondersteund, maar moeten zelf initiatief tonen. De taallessen voor inburgering zijn verplicht! Indien zij dit “verwaarlozen”, worden ze gekort op de uitkering. De inburgerings cursus is verplicht van 18 t/m 65 jaar. Het “Inburgerings-examen, dat na 3 jaar afgenomen wordt is erg moeilijk! Vorig jaar is er maar 40% geslaagd… Hoog opgeleide asielzoekers hebben in de Nederlandse taal etc., vaak geen hoog niveau, dit heeft te maken met de traumatische achtergronden, wel ligt hun leertempo hoger. 
Er is een  “DUBLIN-VERORDENING”. Word je toegelaten tot bijvoorbeeld Duitsland, dan mag je niet overgeplaatst worden naar andere landen! Dit is een Europese afspraak! Eerst moeten ze het officiële circuit volledig doorlopen. Groot Deunk heeft momenteel 20 tot 25 asielzoekers, die uitgezet gaan worden. Zij krijgen geen asiel. Binnen enkele weken/maanden moeten deze mensen weer vertrekken. We hebben nu 45% statushouders. Er moeten nog 160.000 asielzoekers verdeeld worden in Europa! De landelijke ondergrens is van 600, naar 300 bijgesteld, per locatie.
Ook homo-sexualiteit moet getolereerd worden op het terrein. De medewerker, die zich hierover ontfermt geeft aan, dat deze mensen niet gevlucht zijn voor de oorlog, maar voor hun geaardheid. 
De scholing binnen het A.Z.C.: Er zijn 3 doelgroepen, 4 t/m 12 jaar,  12 t/m 18 jaar en 18 t/m 65 jaar. Er zijn 15 middelbare scholieren, zij gaan elke dag naar Eibergen. En 20 basisschool kinderen onder de 12 jaar, zij gaan op Groot Deunk naar school! Er zijn 3 lokalen, keurig ingericht, geheel volgens onze eigen maatstaven! Hier krijgen de leerlingen dagelijks onderwijs. Een onderdeel van de lessen is het alphabetiserings-project. Als de asielzoeker verzuimt hieraan deel te nemen, kan hij zelfs de verblijfsvergunning kwijt raken! Ook Maatschappij-kennis en Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt, zijn belangrijke onderdelen. Soms kunnen de asielzoekers bij bepaalde bedrijven of instanties, al een dag meelopen, als een soort stage.
Omgaan met geld: De asielzoekers ontvangen 48 Euro per week, waarvan er 12 tot 13 euro besteed mag/moet worden aan eten. Ze hebben een soort crediet-pasje. Elke week hebben ze meldplicht. Zoniet, dan kan er zelfs tot 90 Euro gekort worden! Ook altijd een tolk erbij!
 
We gaan met enkele medewerkers, de gebouwen en een caravan/woning bezichtigen op het terrein. We kunnen een leegstaande caravan bekijken. Deze is prima geschikt voor 4 personen. De verwarming is centraal, op 22 graden maximaal ingesteld! Er wordt centraal gekookt in het hoofdgebouw. Er is goede controle op hygiëne. Acht kookplaten in de keuken. Asielzoekers moeten zelf schoonmaken. In het was-lokaal zijn 20 geleasde wasmachines, 15 drogers. De gebruikers hiervan betalen alleen hun eigen wasmiddel. Geen verdere kosten.
We gaan kijken bij de fietsenmaker! Hij is al 8 jaar in Nederland, spreekt goed Nederlands, maar kan nog steeds geen status verkrijgen…Er loopt nu een Kinder-Pardon bij de I.N.D. Dhr. heeft 2 kinderen en een derde kind op komst. Hoe lang hij nog moet wachten op een verblijfs-vergunning, is totaal onbekend….  Wel is hij blij met zijn nuttige taak op het terrein, fietsen repareren, soms ook nog wel verkopen….
Enkele buren van Groot Deunk hebben deze middag ook bijgewoond. Een reactie van een van hun was/is: “Ik heb helemaal niets tegen deze mensen, helemaal niet!! Maar ben alleen heel erg boos op het  C.O.A.!! En als ik ’s avonds om 10 uur buiten zit, voor de rust, dan begint hier het lawaai pas goed” ……….
Einde van deze informatieve, gastvrije middag! Dhr. Ron van Ooijen sluit af! Met dank aan medewerkers Hans, Janneke, Henny, Erik en Marjon en wie ik met name niet genoemd heb.. was het Mark?  Allen bedankt!  Namens de Progressieve Partij,  Ans Plug. 
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *