week 23 (klik hier)

Mooie jubileumweek Mondiaalten
Gemeenten roeren zich

Jubileumweek Mondiaalten
De officiële opening van deze week ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Mondiaalten werd door de burgemeester geopend op maandagavond in gebouw Elim. Ook enkele raadsleden waren aanwezig. Mondiaalten is een organisatie waarin 17 projecten van inwoners uit Aalten in de ontwikkelingslanden gesteund worden. Walter Meekes hield een doorwrocht betoog over de succes- en faalfactoren van deze samenwerkingsprojecten. De Wereldwinkel hield een quiz waarin de kennis van eerlijke wereldhandel getest werd. Andere onderdelen van deze week: een indrukwekkend theatervoorstelling over vluchtelingen die om religieuze redenen hun land moesten verlaten en hun strijd tegen de eenzaamheid, schuldgevoelens en hoop op vrijdag in de Pol en op zaterdag de zonovergoten Wereldmarkt. Ik vind het hoopvol dat de zaal vol zat. Ook bij de andere activiteiten was er veel belangstelling. En dat in een tijd waarin de algemene opvatting schijnt te zijn (zoals de voorzitter zei): Eigen erf eerst.

VNG-congres
Dinsdag en woensdag kwamen vertegenwoordigers van gemeenten bij elkaar in Zwolle. Ook enkele Aaltense raadsleden bezochten het jaarlijkse feestje. Op woensdag werd een belangrijke resolutie aangenomen door de gezamenlijke gemeenten waarin 13 punten (eisen) geformuleerd werden waaraan het Kabinet moet voldoen, voordat gemeenten gaan meewerken met “het sociaal akkoord”. Gemeenten maken zich in toenemende mate zorgen hoe zij de taken op het gebied van de arbeidsmarkt, jeugdzorg en gehandicaptenzorg moeten uitvoeren. Bij het koor van critici voegde zich deze week ook de nationale ombudsman. Hij betoogde dat zelfs een grote mulitinational het niet voor elkaar zou krijgen om 14 miljard aan taken binnen anderhalf jaar anders te verdelen en dan ook nog met fikse kortingen.

Huishoudelijke hulp.
Dinsdag was er een informerende bijeenkomst tussen wethouder en raadsleden over de situatie in de thuiszorg. Er speelt veel op dit terrein en de gemeenten zitten in een rare positie dat ze niet weten wat de gevolgen van het zorgakkoord zijn en dat ze niet weten hoeveel geld beschikbaar komt voor de WMO. Uit deze pot moeten de kosten voor huishoudelijke hulp betaald worden. De regering heeft aangekondigd dat er een korting van 40% op het bedrag komt. Eén van de gevolgen daarvan is dat Sensire gemeend heeft haar medewerksters in de thuiszorg ontslag per 1-1-2014 te moeten aanzeggen. Die ontslagdreiging speelt landelijk. De vakbonden hebben uitgerekend dat daardoor 170.000 mensen hun thuiszorg via de gemeenten verliezen en 50.000 thuishulpen hun baan. Vandaar dat er zaterdag een bus met demonstranten ook uit Aalten vertrok om in Amsterdam te demonstreren en te protesteren tegen deze plannen. Op maandag 10 juni zullen enkele Sensire-medewerksters het Kamerdebat bijwonen en hun boekje dat ze ook aan de raad van Aalten aanboden, presenteren aan twee Kamerleden van Groenlinks en SP. Toch maak ik mij zorgen: de omvang van de bezuinigingen dringt nog niet goed door. Een beroep op eigen kracht en verantwoordelijk van mensen is prima, maar bij de allerzwaksten van deze samenleving is dat wel een onevenredig groot beroep, terwijl de bonussen en topsalarissen gewoon doorgaan.

Reageren? joop.wikkerink@progressieve-partij.nl

 
 
  •  

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *