week 2 (klik hier)

Zoals bekend is de zaak tegen wethouder Ted Kok geseponeerd. Hij heeft wel een strafbaar feit  begaan (het doorgeven van vertrouwelijke informatie), maar het OM vindt dat Kok al genoeg consequenties heeft ondervonden/genomen, Luiten is afgetreden .Dus het feit wordt niet voorgelegd aan de rechter. Op de site heb ik al geschreven dat er dus altijd een verdenking, smetje tegen Kok zal blijven zolang de rechter niet gesproken heeft. 
Ik vind de gang van zaken  onbevredigend. Het OM besluit dus om een verdenking van een strafbaar feit (waar gevangenis op staat) en dat door Kok is toegegeven, niet  te vervolgen omdat Luiten is afgetreden en hij zelf excuses heeft aangeboden voor de gevolgen van zijn handelen. 
 
Hieronder staan drie reden van sepot en de uitleg van advocaat Petra Hoezen. 
 
1. Aangezien er slechts een beperkte capaciteit bij de politie (en bij justitie) is, wordt het politiesepot toegepast. Dit is een sepot dat niet in de wet is geregeld. Sommige delicten worden namelijk niet onderzocht en dus wordt er ook geen vervolging ingesteld. Dit zijn onder andere de kleine delicten zonder direct aanwijsbare verdachte. Denk daarbij aan de fiets die gestolen wordt en waar de aangever nooit meer iets van hoort. In sommige gevallen is er dus sowieso geen vervolging omdat er geen onderzoek is gedaan en er geen verdachte is.
2.Het beleidssepot wordt toegepast wanneer een veroordeling wel mogelijk is, maar vervolging toch niet wenselijk is. Dat kan bijvoorbeeld zo zijn wanneer de verdachte al genoeg is geschrokken van alle juridische perikelen rondom zijn persoon, de verdachte in een bijzondere relatie tot het slachtoffer stond, de verdachte enorme media-aandacht heeft gehad of de verdachte al anders is gestraft, bijvoorbeeld doordat hij is ontslagen. Het niet instellen van vervolging zal voornamelijk het geval zijn bij lichtere feiten. Hoe ernstiger het feit, hoe kleiner de kans dat vervolging niet plaatsvindt door een beleidssepot.
3.Ten slotte bestaat het technisch sepot, dat wordt gebruikt in het geval een veroordeling zeer onwaarschijnlijk is om technische redenen, zoals het ontbreken van voldoende bewijsmiddelen tegen de verdachte. Ook wanneer het openbaar ministerie zich niet aan de wet heeft gehouden waardoor het niet ontvankelijk is of bewijsmiddelen moeten worden uitgesloten kan het besluiten om het technisch sepot toe te passen. Wanneer een verdachte onschuldig blijkt voordat de zaak op zitting komt kan de officier van justitie ook seponeren om deze reden.
Petra: “Betreffende Kok is sprake van een beleidsepot. De reden om niet te vervolgen is dus niet gelegen in de bewijsbaarheid, maar een uitkomst van een afweging van omstandigheden en belangen. 
Er kan overigens door de belanghebbende beklag worden gemaakt tegen het sepot. De vraag is wel wie in deze belanghebbende is”. In elk geval de gemeenteraad of individuele fracties of raadsleden niet. 
 
Ik ben bijzonder benieuwd of het OM  dit soort sepot-beslissingen ook neemt als het een  om bijv. een uitkeringsfraude gaat. Het lijkt er dus gewoon op neer te komen  dat wanneer je een bepaalde positie hebt je niet vervolgd wordt. Dat heet klasse justitie. En helpt niet in de waardering voor de democratische en juriidische rechtsstaat. “Kiek moar ze holt mekare de hand bovven de kop.”
 
We hebben dit binnen de fractie besproken. Omdat we geen belanghebbende zijn, kan er geen  actie volgen. De fractie is van mening dat wij ook niet op de stoel van het Openbaar Ministerie moeten gaan zitten. Zo is het nu eenmaal geregeld in Nederland. We willen ons graag aan de regels van het rechtssysteem houden.
Persoonlijk vind ik het vervelend dat  wij als raadsleden onderdeel lijken te zijn van een systeem dat riekt naar klassejustitie. 
 
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *