week 17 (klik hier)

Groeistuipen bij Figulus.  
De directeur met onmiddellijke ingang ontslagen, het managementteam op non-actief, een interim-directeur aangesteld, een college dat alle verantwoordelijkheid in de schoenen van de Raad van Toezicht legt, hoe verwarrend wil je het hebben?
Geschiedenis
Figulus kwam tot stand na een gedwongen fusie tussen twee kleine welzijnstichtinkjes in Aalten en Dinxperlo. Ieder met een eigen geschiedenis en een volstrekt achterhaalde opvatting op welzijn-nieuwe stijl. In het kader van WMO hadden het college en hun ambtelijke adviseurs grootse plannen met Figulus. Het leek de love-baby van wethouder Rijks. Daarbij werd vooral naar het voorbeeld in Brummen gekeken. Zo’n beetje alles werd op het bordje van de jonge organisatie neergelegd. Er werd een tijdelijk directeur aan gesteld, die niet tijdelijk bleek te zijn. De opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie was niet duidelijk. Er gingen steeds grotere sommen geld naar Figulus met bijbehorende taken. De directeur was niet “the great communicator” die verwacht mag worden. Hij irriteerde de raad door een en ander maal te verklaren dat de raad niks met zijn werkplannen te maken had. Overigens kwamen die werkplannen en –verantwoordingen maar niet of veel te laat en veel te incompleet. Het college en de wethouder vonden alles goed, zo leek het.
Laatste  jaar.
De fractie van de Progressieve Partij kreeg, net zoals ik aanneem het college, steeds meer signalen dat er dingen niet goed gingen bij Figulus. Zo klaagden veel samenwerkingspartners over solistisch optreden van de directeur, en dit is zacht uitgedrukt. Vrijwilligersorganisaties voelden zich niet ondersteund, maar tegengewerkt. Projecten die aangepakt werden waren onduidelijk of bleven steken. Beroemd voorbeeld is de maar niet functionerende vrijwilligerscentrale. Nieuw personeel werd ingevlogen maar vloog er ook gauw weer uit. Overplaatsingen waren aan de orde van de dag. Mails en vragen werden soms niet beantwoord. Kortom zo in het vroege najaar van 2014 hadden wij de indruk in elk geval van een organisatie die haar eigen groeistuipen niet de baas kon. 
Werkbezoek
Onze fractie heeft op 1 december een werkbezoek gebracht aan de organisatie. En gesproken met één lid (pas werkzaam) van het managementteam en een social worker. Dat was best een aardig gesprek wat ook wel veel ging “hoe het ZOU kunnen”.  We hadden niet het idee dat het ook allemaal ging langs de lijnen van de ideale welzijnsorganisatie. We hebben nog eens geïnformeerd bij de griffie of verslagen van ondersteuning vluchtelingen binnen zijn gekomen voor de raad. Niet bekend. 
Evaluatie.
Het college deed er lang over om een evaluatie te maken van de werkzaamheden van Figulus. Ondertussen gingen de signalen over non-communicatief gedrag, gebrek aan samenwerking, onduidelijke opdrachten en structuren door. Tot onze verrassing bleek dat het stichtingsbestuur per 1-1-2015 zichzelf had omgevormd tot een Raad van Toezichtmodel met een bijna alleenheersers-recht van de directeurbestuurder. Dat is dat zelfde model waar zoveel woningcorporaties, ziekenhuizen en zorgorganisaties mee op de koffie gekomen zijn. Dus onze fractie was blij dat er nu eindelijk eens een avond gepland werd op 14 april 2015 om al deze vragen te stellen aan directeurbestuurder en de verantwoordelijke wethouder. Maar die avond ging niet door omdat, zo schrijft de gemeentesecretaris in een raadsmededeling :
“Echter in de laatste week van maart werd het college telefonisch door de voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van Figulus Welzijn meegedeeld dat de RvT had besloten de directeur met onmiddellijke ingang van zijn functie te ontheffen en de twee teamleiders op non-actief te zetten in verband met “verstoorde werkverhoudingen”.
Verantwoordelijk wethouder Henk Rijks liet ook nog in de krant optekenen dat “hij volledig verrast was”.
Wie heeft de regie op het welzijn.
De gemeente Aalten wil regiegemeente zijn, dat betekent dat je veel vrijheid laat over het hoe van de taakuitvoering bij de uitvoerders. Maar dat moet je natuurlijk wel toetsen en controleren. En daar nu lijkt het college en wethouder Rijks schromelijk tekort te schieten. Hoe kan het dat er breed in de samenleving onvrede is over Figulus, dat evaluaties en afspraken maar niet van de grond komen, dat er in de raad zelfs over websites gesproken moet worden. En dat je dan nog zegt dat je volledig verrast bent. Hoe kan het dat het stichtingsbestuur zich heeft omgevormd tot raad van Toezicht met bijna de volledige macht in handen van de directeur-bestuurder. Wie heeft hier eigenlijk zitten slapen? 
Wat moet er gebeuren?
Ik denk dat de regie op het welzijnsgebeuren weer teruggepakt moet worden door het College. Zij moet duidelijk formuleren wat zij wil (dan moet je dat wel weten!) en veel dichter boven op de uitvoering zitten. Het Raad van Toezichtmodel heeft niet gewerkt en moet weer verlaten worden. Wel moeten de professionals in hun kracht gezet worden en los van bureaucratische systemen kunnen werken. Wel moeten ze zich willen en kunnen verantwoorden.
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *