Kogel door de kerk: Groot Deunk weer AZC

25 april – Na een lange periode van voorbereiding, overleg, discussie lijkt dan toch de kogel door de (Zuider)kerk te zijn gegaan op 21 april . Daar sprak de raad -die voor deze keer vanwege bouwwerkzaamheden in de Zuiderkerk vergaderde -voor de laatste keer over de vraag “ja of nee een asielzoekerscentrum in Groot Deunk”. Het college van B. en W. benadrukte steeds dat zij het bevoegde orgaan zijn om de bestuursovereenkomst met het COA (de organisatie die asielzoekers opvangt) te sluiten. Maar dat zij rekening wilde houden met wensen en bedenkingen in de raad. Dat is maar gedeeltelijk gelukt. Ook al omdat de meningen sterk verdeeld waren. PvdA, HMV en VVD waren tegen de vestiging van een AZC op Groot Deunk voor een periode van 5 jaar. De rest van de partijen voor. De Progressieve Partij heeft geprobeerd goed te luisteren naar de angsten en zorgen van de buurt. Aan de andere kant willen we oog hebben voor de belangen van goede opvang van asielzoekers. In een gebouw dat eigendom is van de COA. Na de behandeling van de wensen en bedenkingen op 27 januari in de raad, hebben wij nog een brief met 10 concrete punten ingebracht bij het College. Allemaal om (deels) tegemoet te komen aan de zorgen van de buurt. In de laatste vergadering is door wethouder T. Kok de mogelijkheid open gehouden dat de caravans verder van de scheid af geplaatst zullen worden en dat er een fondsje voor schades komt als daar behoefte aan blijkt te zijn (na een jaar). Nu gaat het erom de vinger aan de pols te houden. Dat willen wij toezeggen aan de buurt. Vandaar dat de Progressieve Partij met het idee kwam om alle afspraken en toezeggingen tussen college en COA, tussen college en raad, tussen college en buurt nauwgezet onder elkaar te zetten, zodat wij dat als raad kunnen blijven volgen. Het college is ook bereid een intermediair aan te stellen. Dat vinden wij een beetje overbodig. Het college en de raad zijn er voor alle burgers. Ook burgers die het niet eens zijn met college-optreden en -beslissngen. Het asielbeleid in Nederland ligt onder een vergrootglas. Duidelijk is dat er opvang nodig is. De Progressieve Partij hoopt dat ook in de komende discussies de feiten de boventoon voeren en discussies gevoerd worden vanuit medemenselijkheid en rechtvaardigheid. 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *