week 15 (klik hier)

Gang van zaken rond terugtrekken Petra Hoezen nog niet duidelijk
Langzamerhand herneemt “de politiek”weer zijn normale werk: raadsvoorstellen bekijken, bediscussiëren en erover besluiten. Er is nog geen nieuw college maar de raad heeft zijn handjes nog vol aan onderwerpen die door het oude college zijn voorbereid. Maandag was er een rondetafelgesprek met (deels) nieuwe raadsleden en fractievertegenwoordigers. Elke fractie mag drie vertegenwoordigers aanwijzen die namens de fractie kunnen deelnemen aan het Ronde Tafelgesprek. Dus zaten er maandag 8 raadsleden en fractievertegenwoordigers (elke fractie 1, CDA 2), een voorzitter, de griffier en een vertegenwoordiging van het college klaar om vele vragen te stellen en te beantwoorden. Het CDA zou er goed aan doen om vrijwillige af te zien van die tweede vertegenwoordiger. Het is een beetje gek dat een partij die  3550 kiezers vertegenwoordigt 2 zetels moet hebben en de twee daaropvolgende  partijen die resp. 2300 en 2016 kiezers vertegenwoordigen  er één hebben. Bovendien gaat het in de Rondetafelgesprekken om informatieverzameling. Dat kan prima door één lid van de fractie gedaan worden; die kan alle vragen van alle fractieleden verzamelen en stellen. 
De eerste kwestie was opgevoerd door de fractie van de PvdA en ging over de beschrijving vanuit de burgemeester over de gang van zaken rond voormalig lijsttrekker Petra Hoezen. De voorzitter van de PvdA sprak in, de fractie had veel vragen over vooral de juistheid en de volgorde der dingen. Uiteindelijk was het feit dat vertrouwelijke informatie over deze zaak uit het gemeentehuis lekte, de oorzaak van het terugtrekken van Petra Hoezen. Helaas kwam dat aspect in mijn ogen te weinig aan de orde. En het blijft een wrange zaak dat je als raadslid een “verboden handeling”zou verrichten als je als advocaat een pro forma handtekening zet onder een beroep bij de rechtbank van een cliënt van een collega van je, terwijl  je als raadslid gewoon kunt aanblijven ook al ben je 10 keer door de rechter veroordeeld voor economische delicten of door je eigen gemeente dwangsommen vanwege overtredingen aan de broek hebt gekregen. Dat blijft niet uit te leggen.
.
Geluid
Dinsdag was de beurt aan het Rondetafelgesprek Ruimte. Er moet voor Koningsdag nog een nieuwe verordening vastgesteld worden die het geluid bij evenementen en collectieve feestdagen regelt. Dat was en is een bron van meningsverschillen. Alleen in de kern van Aalten zijn er soms problemen die leiden tot een behoorlijk aantal klachten. In de overige kernen en buurtschappen niet. Punt is dat er volgens wethouder Kok een verordening moet worden vastgesteld waarin alle horecabedrijven en evenementen hetzelfde behandeld worden. Dus één (geluids)norm voor alle evenementen en horecagelegenheden. Dat ligt moeilijk: wat bij de ene hard is, is bij de ander dragelijk. Er waren dan ook diverse insprekers: vertegenwoordiger van Horeca Nederland, Leuven en Schiller en buren van Malle Babbel en Leuven die last hebben van geluidsoverlast. Vanuit de horeca wordt aangehikt tegen de voorgestelde eindtijd voor muziek van 01.00 uur. Vanuit de buurt tegen het vrij laten van geluidsnormen op twee feestdagen. Over dat laatste lijkt overeenstemming te komen: er moet toch een norm gesteld worden. Uiteindelijk zal de overheid toch als scheidsrechter, normensteller en handhaver moeten optreden. Voor dat dat kan moet er absolute duidelijkheid zijn over de werking en strekking van voorschriften en normen. Het bleek in de discussie dat er heel licht omgesprongen wordt met het fenomeen geluid. De één denkt dat er nog wel een decibelletje bij of af kan, de ander heeft het over terrasgeluid ter plekke en de ander over geluid op de gevel en in huis.
Walfort.
Om het veranderen van een zwembad (’t Walfort) in een wellness-centrum mogelijk te maken is een verandering van bestemmingsplan bij ’t Walfort noodzakelijk. Echter over dat bestemmingsplan ging het nauwelijks tijdens het Rondetafelgesprek. Eén inspreker van een saunabedrijf uit Winterswijk betwijfelde de haalbaarheid van de plannen zeker voor wat betreft het aantal bezoekers. De bewoners van Dennenoord vreesden voor hun parkeermogelijkheden, nu er een tweezijdig parkeerverbod was voorgesteld. Over dat laatste kon wethouder Kok meedelen dat dat “heroverwogen”wordt. Dat is een wat versluierende term voor dat de kans groot is dat dit verkeersbesluit de prullenmand in gaat. De PvdA-fractie vroeg of de kaartjes betaalbaar bleven en de CDA-fractie of de aanbesteding aan Aaltense aannemers gegund zou worden. Dat laatste is een kwestie van de eigenaar en die hield zich wijselijk op de vlakte omdat hij zich aan de aanbestedingswet te houden heeft. Wellicht is het goed om eens een informatie-avond te houden over de (nieuwe) aanbestedingswet. Je kunt wel steeds roepen dat er plaatselijke aannemers moeten worden ingeschakeld, maar dat kan gewoon volgens de wet niet. Je moet er ook niet aan denken dat alle gemeenten dat zouden roepen: dan zag het er slecht uit voor onze aannemersbedrijven.
 
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *