Wat we vandaag doen, bepaalt hoe de wereld er morgen uitziet

26 mei –  Dinsdag discussieerde de raad over he taantal woningen in de toekomst. Dwars tegen het populisme van de korte termijn gaf Gerrit Migchelbrink een ijzersterke analyse: “Dit weekend was ik in het oude DDR te gast bij een JugendWeihe. Jongeren van 15 jaar maken een stap naar volwassenheid, een mooie al 100 jaar oude traditie. Bovenaan het programma blaadje stond een tekst van Boris Pasternak:  
“Was wir heute tun, entscheidet wie die welt morgen aussieht. Wat we vandaag doen bepaalt hoe de wereld er morgen uitziet.”
Toen ik dat las moest ik meteen denken aan de raadsvergadering van vanavond en over de woningbouw planning. Besluiten die we nu nemen bepalen in grote mate hoe de toekomst eruit gaat zien. En ik weet, we kunnen niet in die toekomst kijken. Maar we kunnen wel op basis van vaststaande gegevens een richting bepalen waar we naar toe willen. En ik hoop dat de raad vanavond er ook zo over gaat denken. Laten we besluiten nemen op vaststaande gegevens en laten we ons niet verleiden door allerlei emoties en allerlei beloften omdat er bv volgend jaar weer gemeenteraadsverkiezingen zijn.
 
Pyramide bevolkingsopbouw
Een vaststaand gegeven is de pyramide van de bevolkingsopbouw van de Achterhoek. Die laat al jaren zien dat er steeds meer ouderen komen en er steeds minder kinderen geboren worden. Daar kunnen we gewoonweg niet omheen.
Dus zullen we voor de toekomst andere typen woningen nodig hebben, woningen waar mensen tot ver in hun oude dag kunnen blijven wonen. Dat betekent dat we nu kunnen bijsturen, zelfs moeten bijsturen. De grootste opgave ligt in de bestaande woningbouw. 95% van de woningen die we in pakweg 2040 nodig zullen hebben die staan er al. Vele zijn nog niet aangepast voor de toekomst.
De grootste discussie op dit moment echter gaat over de 5% die nog als nieuwbouw toegevoegd moet worden. Allerlei belangen lopen door elkaar heen. Mensen die dachten nog ooit een eigen woning te kunnen bouwen zien nu dat voor hun oude woning geen vraag meer is. Allerlei belangenverenigingen komen in het geweer omdat hun kleine kern niet meer of te weinig mag bouwen. Waarom mag de Haart er veertien bouwen en wij maar 6? 
 
Wij snappen deze emotionele discussie. Maar we  willen ook graag vooruit blijven kijken. Ook de mensen beschermen die nu nog onbezorgd in hun eigen woning wonen, maar die in de toekomst ook te maken krijgen met leegstand of verpaupering in hun buurt, waardoor de waarde van hun woning ook in het geding komt. Of van de jongere generatie, die nu een paar jaar zelfstandig wonen en met een overschot aan woningen te maken krijgen als we zo doorgaan.We kunnen deze problemen niet doorschuiven naar de volgende generatie. Elke woning die nu gebouwd wordt staat er over 50 jaar nog. Die belangen zullen we vanavond ook mee moeten laten wegen. 
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *