Walfort stiltegebied?

19 mei – Het CDA probeert de Walfortlaan als verbindingsweg voor landbouw- en autoverkeer prominent open te houden. Ondanks dat er een speciale trekkersluis is ingericht op de kruising Stationsweg-N318. Het was beter geweest (hopelijk ziet het CDA dat nu ook in) dat de rotonde ter plekke van de Stationsweg was gekomen. Het “gevoel”dat de Haart “onbereikbaar”is is door CDA, VVD en GB zelf in de hand gewerkt door de rotonde bij de Roelvinkstraat neer te leggen.

Daar mogen bewoners en natuur aan de Walfortlaan niet de dupe van worden. De Walfortlaan is ongeschikt (zandweg) voor groot landbouwverkeer. Wat in de discussie onderbelicht blijft is dat landgoed ’t Walfort, in handen van Geldersch Landschap een soort stiltegebied is.
Oplettende buurtbewoners hebben op een kaart van de provincie gezien dat dit gebied groen gekleurd is. Zie onderstaande link.
 http://www.gelderland.nl/eCache/DEF/18/944.html
Dat betekent dat dit gebied “stiltebeleidsgebied”is. Dat betekent dat alle te nemen maatregelen in elk geval het geluidsniveau niet mogen verhogen. Bovendien (zie kaart) heeft de Provincie de N318 belegd met “stil asfalt”. Dat zijn reden om in elk geval het laatste stuk Walfortlaan (bij Eskes) af te sluiten voor lawaaiig verkeer.

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *