Voorstel “Naoberfonds” weer teruggestuurd naar college

6 maart – Dinsdag werd het eerste ontwerp van het zgn. Naoberfonds in een rondetafelgesprek behandeld. De doelstelling van zo’n fonds (volgens het college) is het ondersteunen van ….nieuwe vrijwilligersinitiatieven die gericht zijn op het ondersteunen van kwetsbare inwoners van de gemeente Aalten, waardoor deze groep inwoners zo lang mogelijk zelfredzaam kan zijn…..Het college had het zichzelf nogal moeilijk gemaakt en allerlei regels verzonnen waaraan een bijdrage uit zo’n fonds moet voldoen. Bijvoorbeeld ingediend door 5 mensen uit dezelfde buurt. Of dat de activiteit zich op tenminste 25 buurtbewoners moet richten. Of dat het moet passen  in het thema sociale samenhang van het WMO-beleid. En dan nog een heleboel weigeringsgronden, die op zich begrijpelijk en logisch lijken. Maar de meeste raadsfracties ging dit toch allemaal veel te ver. Men wil een eenvoudig kader en eenvoudige regels. Zo moeten die 25 deelnemers geen initiatieven in de weg staan. Of de verplichting dat het initiatief door 5 buurtbewoners genomen wordt is ook nogal beperkend. Ook het maximumbedrag van € 5.000,– lijkt alsof er geen minimumbedragen zijn. Ook moet men zich goed realiseren dat het een eenmalig bedrag is. Maar vooral het zich uitsluitend richten op kwetsbare inwoners, schiet het doel voorbij. Ook initiatieven die de leefbaarheid bevorderen (bijv. in groenonderhoud, zandbakken, moestuintjes) zouden prima in dit fonds moeten kunnen passen. De wethouder was het met bijna alle kritische opmerkingen eens, dus gaat aanpassingen doen. Daarom wordt dit voorstel later behandeld.

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *