Vereniging

De Progressieve Partij is een vereniging. Compleet met statuten en een bestuur.
U kunt daar dus lid van worden, of donateur. De Progressieve Partij is ontstaan in 2004, maar de voorlopers zijn al meer dan 25 jaar actief in de gemeentepolitiek.

Provinciaal en landelijk werken we erg veel samen met GroenLinks. Sommige leden van de Progressieve Partij zijn ook lid van GroenLinks of D66. Maar we zijn geen afdeling. We zijn groen, sociaal en lokaal.

Geschiedenis.

In 1978 begonnen enkele leden van de toenmalige PPR en PSP samen te werken met de PvdA in PA: Progressief Aalten. Die samenwerking liep stuk en in 1981 werd de vereniging Plaatselijk Beraad van PPR, PSP, EVP e.a. opgericht. Dat was dus een samenwerkingsverband van afdelingen of subafdelingen van die genoemde partijen (die later opgingen in GroenLinks) en partijlozen die vonden dat de Aaltense politiek wel eens een progressieve impuls kon gebruiken.

Na de vorming van GroenLinks verviel de toevoeging van de landelijke partijen en ontstond Progressief Beraad, in de wandeling PB. In 2004 fuseerde PB met de CVP tot Progressieve Partij.

Uit onvrede met de interne partijstructuur en het “sociale gezicht” van het CDA, stapten in 1992 twee leden uit deze fractie. In 1994 deed de Christelijke Volkspartij voor het eerst mee met de gemeenteraadsverkiezingen. Zij wilden het sociale geweten van de christelijke politiek vormen. Daardoor kon het gebeuren dat in de periode 1994-1998 het CDA buiten het college van de gemeente Aalten viel. Vanwege het tegengaan van de versnippering en versterking van het progressieve geluid vormde de CVP aan de vooravond van de fusie met Dinxperlo samen met PB de Progressieve Partij Aalten-Dinxperlo.

Activiteiten

De vereniging Progressieve Partij ontplooit veel activiteiten. Natuurlijk vormt de driekoppige fractie het gezicht van de partij. Zij brengen de standpunten, ideeën en voorstellen in raad en commissies. Voor ons programma 2010-2014 wordt verwezen naar de button “programma”.

De vereniging ondersteunt de fractie daarbij. Maar ondersteunt en ontplooit ook acties buiten de raad.

De maandelijkse ledenbijeenkomsten zijn openbaar. Zo’n 6 keer per jaar wordt een zgn. “meedenktank” georganiseerd. Bedoeld om ideeën boven tafel te krijgen die de fractie weer verder via de politiek kan realiseren. Op deze site staan veel voorbeelden van dergelijke “meedenktanks”. En dan natuurlijk deze site zelf. Elke week met vers eigenzinnig progressief nieuws uit de gemeente Aalten. Van alle politieke partijen in de gemeente  is onze site verreweg het meest actueel. Zo’n twee a drie keer per jaar geven wij “Progressief Nieuws”uit. Een huis-aan-huisblad waarin wij verantwoording afleggen en oproepen tot steun en actie. Beroemd in deze uitgave is het koddige figuurtje “Pietje (Progressief)”, die de gebeurtenissen in de gemeente op de hak neemt. Er zijn zelfs vragen over in de gemeenteraad gesteld. Naast een kritische houding naar het gemeentebestuur toe, proberen wij ook verbeteringen te bewerkstelligen. Zo zijn veel leden van ons actief in de derdewereldbeweging, mensenrechten, vluchtelingenwerk. We hebben in de afgelopen jaren acties gevoerd, wakes gehouden, demonstraties op touw gezet en zullen dat steeds blijven doen voor een groene en sociale wereld.

Meedoen?

…. is altijd leuker dan aan de kant staan. Er zijn veel mogelijkheden om actief te worden voor een “groen en sociaal Aalten”. Neem eens contact op met bestuur of fractie. U krijgt dan in elk geval naast alle bovengenoemde informatie elk weekend een emailnieuwsbrief “Progressief Nieuws Intern” met allerlei wetenswaardigheden binnen en buiten de vereniging.

(zie button contact).

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *