“Verdringing beroeps door vrijwilligers niet uitgesloten”

24 oktober – De Progressieve Partij wil zich sterk maken voor de werkgelegenheid in het regiotaxivervoer. Dat komt per 2017 in handen van de gemeenten. Daarom hebben we samen met andere partijen in 6 gemeenten moties voorgesteld. Een tegenvaller was dat het conservatieve deel van de raad geen oog wilde hebben voor de positie van de taxichauffeurs. Door in de aanbesteding bijvoorbeeld te verwijzen naar het TX-keurmerk kun je voorkomen dat bestaande taxichauffeurs die via een CAO werken ontslagen worden en ingeruild worden door vrijwilligers. Volgens wethouder Luiten is dat zelfs niet uitgesloten dat ook daadwerkelijk gebeurt. Onze fractie vindt dat erg kwalijk. Werk moet veilig en verantwoord gebeuren (zeker bij het vervoer van gehandicapten en ouderen) door deskundige medewerkers die onder een CAO vallen. We zien hier een zelfde beweging, ondermeer goedgepraat door CDA en VVD, als in de zorg: bezuinigingen worden afgewenteld op de ruggen van de werknemers. Professionals worden ingeruild voor vrijwilligers. Daar zou de gemeente niet aan mee moeten werken. Toch doen CDA en VVD dat wel. Jammer. De motie om de rechten van de chauffeurs te waarborgen wordt in de hele Achterhoek ingediend. Een mooi staaltje van progressieve samenwerking. Het minste wat deze gezamenlijke actie kan opleveren is dat men “er in het bestek rekening mee zal houden”.Vervolgens moeten de raden dan weer controleren of dat gebeurt. 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *