Uit de raad: Kleuverspad

Beeldvorming Dinsdag 2 februari

Drie ‘harde’ onderwerpen op de raadsagenda van deze maand: overweg Kleuverspad, woningbouw Keupenstraat en actualisatie Plan van Aanpak Duurzaamheid. In de eerste ronde, de Beeldvorming, zijn door verschillende fracties schriftelijke vragen gesteld en op 1 onderwerp kwam afgelopen dinsdag een inspreker. Waar gaat het over:
Kleuverspad: Prorail heeft als beheerder van het spoor het beleid dat alle onbewaakte overgangen moeten verdwijnen. Ook als er nooit een ongeluk heeft plaatsgevonden en het zicht op naderende treinen uitstekend is. De onbewaakte spoorwegovergang naar het Kleuverspad hoort hier ook bij. Deze kan echter niet zomaar dicht omdat het een toegangsweg is voor aanwonenden en onderdeel is van een belangrijke toeristische fiets- en wandelroute. Beveiligen is blijkbaar te duur, dus moest er een andere oplossing gevonden worden: een nieuwe paralelweg langs het spoor van Kleuverspad naar de Buninkdijk. Voor de bomen die hiervoor moeten worden gekapt komt er een nieuw bosje. Voor dit alles moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. En over dit bestemmingsplan moet de gemeenteraad een beslissing nemen. Er waren geen insprekers.

Keupenstraat De Heurne
Voor de bouw van een woning aan de Keupenstraat in Dinxperlo is een Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB) van de gemeenteraad nodig omdat het niet past in het bestemmingsplan. De beoogde bewoner kwam dinsdagavond digitaal inspreken. Hij hekelde daarbij vooral de gang van zaken in de afgelopen jaren, maar was uiteraard content met het voorstel van het college om zo’n VVGB af te geven.

In 2019 is het Plan van Aanpak Duurzaamheid door de raad vastgesteld. Dit is een veelomvattend plan dat betrekking heeft op veel terreinen in de samenleving. Denk aan bouwen en wonen, verkeer, landschap, droogte, biodiversiteit, natuur en landbouw. Erg belangrijk ook, omdat het als doelen heeft om klimaatverhitting af te remmen, de gevolgen ervan te verzachten en de aantasting van biodiversiteit te stoppen. Nog niet alle terreinen zijn uitgewerkt, er staan nog beleidsnota’s op de rol, zoals die over circulaire economie, klimaatadaptatie en biodiversiteit. In de afgelopen jaren zijn wel de onderdelen UKZW, RES, TVW en laadvisie door de raad aangenomen.

Er is dus best veel opgestart, waarbij PP zowel in de raad als in college altijd een stuwende rol heeft gespeeld. Graag hadden we het sneller en intensiever gewild, maar de maatschappelijke en politieke realiteit is soms weerbarstig.

Een belangrijk thema voor PP is vanaf het begin de betaalbaarheid. Zeker in deze tijd met de sterk gestegen energieprijzen is het risico op energie-armoede groot. We zien dat mensen die over voldoende middelen beschikken dankzij de landelijke en gemeentelijke subsidie-en leenmogelijkheden volop kunnen investeren in energiebesparende maatregelen en zonnepanelen. Maar juist de mensen die het nodig hebben vallen buiten de boot. We pleiten dus ook nu weer voor extra steunmaatregelen voor minima!Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *