Teleurstellend besluit zonnepark

Bert Weevers, 29 april 2023

Het was vooraf niet duidelijk wat de uitkomst van de stemming in de besluitvormende raad zou zijn. CdA-lid Assink was in de Oordeelvormende vergadering tegen het zonneveld, terwijl CDA-lid Belterman bij de behandeling van het Akkoord van Groenlo het klimaatvraagstuk heel urgent vond. Maar net als voorheen altijd bleek de fractiediscipline en de oude behoudende macht in het CDA te groot. Het verhaal van Assink in de raad was duidelijk: de CDA-fractie is tegen het zonneveld bij de Wikkerinkweg.

Betoog van Bert Weevers (Progressieve Partij):


Het is aan ons als raad om een principebesluit te nemen over de aanleg van een zonneveld aan de Wikkerinkweg. Wij zijn het ook die het Uitnodigingskader Zon en Wind hebben vastgesteld en we hebben ook onlangs met de toelichting op de RES 2.0 en in de Update van het PvA DZH te horen en te lezen gekregen dat er echt een paar tanden bij moeten in de opwekking van groene energie.

We hebben dus een formele en een moreel-inhoudelijke reden om ja te zeggen. Formeel omdat we als raad het UKZW hebben vastgesteld en het plan daar in past. Moreel-inhoudelijk omdat voor het klimaat alle seinen op rood staan. We kunnen niet snel genoeg aan de slag gaan met grootschalige opwek van duurzame energie.

Unieke kans

Dit initiatief is daarbij in deze tijd van netcongestie nogal uniek omdat Liander de duurzaam opgewekte stroom hiervan meteen kan wegzetten. Dus grijp die kans zou ik zeggen !

We hebben een interessante beeldvorming ter plaatse gehad en hebben kunnen zien hoe het terrein er uit ziet en hoe de plannen zijn. Daaruit werd duidelijk dat de indiener met veel zorg naar het uitnodigingskader heeft gekeken en bereid is, met een aantal creatieve oplossingen, om de aantasting van het zicht en overlast door geluid zo veel mogelijk te beperken.
We hebben ook kunnen vaststellen dat er vanuit de buurt weerstand is. Maar om nu te zeggen dat er geen draagvlak is, is echt onzin. Ook de term ‘maatschappelijke onrust’ in de BBB-motie slaat kant noch wal. We weten nl ook dat heel veel mensen zich volkomen begrijpelijk grote zorgen maken over het klimaat. In het “U spreekt”- onderzoek van Moventem bleek maar liefst 82% van de Aaltense bevolking het eens met de stelling “Ik vind de klimaatverandering een belangrijk probleem dat we ook in de gemeente Aalten moeten aanpakken’. 82%! Over draagvlak gesproken…..

Plan past binnen het beleid van de raad

Juist voor een objectieve afweging van belangen hebben we het Uitnodigingskader vastgesteld. Een meetlat om de keuze te bepalen. We hebben het niet aangenomen om aan de kant te zetten als het spannend wordt of even niet uitkomt. Hoe betrouwbaar zouden we dan zijn als overheid? Vergeten we dan niet de grote zwijgende meerderheid die zich zorgen maakt over het klimaat, die 82%?

We hebben hier een plan, niet van een projectontwikkelaar, maar van een lokale ondernemer, die bereid is een stap extra te doen voor een goede inpassing. (en al eerder heeft een aanpassing in het landschap plaatsgevonden). Dat soort inzet van onze eigen burgers hebben we nodig als we in de buurt willen komen van het halen van klimaatdoelen. Laten we zorgen dat we een goed zonneveld krijgen dat als voorbeeld kan dienen voor hoe het goed kan.
We moeten nu doorpakken! Of zoals een oude – blijkbaar niet meer geldende – slogan van het lokale CDA zegt: gewoon dóen!

Argumentatie tegenstanders zonnepark is niet houdbaar.

In het debat daarna lieten andere fracties het CDA alle hoeken van de zaal zien. Enkele punten:
VVD: Plan is bijdrage aan transitie en past binnen door de raad (incl. CDA) vastgesteld beleid (UKZW). CDA geeft initiatiefnemers niet eens de kans om bezwaren op te lossen
D66: Alles is nodig om onze eigen doelstellingen te halen. Terrein is rand industrie, dus prima locatie. Houden we ons aan eigen regels? Regels verandering is valsspelen.
CU: CDA heeft toch in verkiezingsprogramma gezegd te investering in duurzaam Aalten. We kunnen nu niet afwijzen zonder de uitwerking van het zonne-plan af te wachten
D66, CDA wil alleen zon op dak; dat kan toch niet, we moeten en_en
PP: niet te begrijpen tegenstrijdige opstelling van CDA: es kon wel wijken voor Aalbers, hier niet.
GB: Dit is een goede aanpak van een goede initiatiefnemer. Heeft kader niet gevolgd, kader was het úitgangspunt (UKZW)
D66: Als CDA dit afwijst zet het niet alleen CDA, maar hele raad in z’n hemd

De VVD vroeg om een hoofdelijke stemming maar dat mocht niet baten. CDA en BBB-HMV stemden eensgezind en unaniem tegen het principe-besluit en daarmee is het zonneveld aan de Wikkerinkweg door 1 stem verschil (10 tegen, 9 voor) van de baan.

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *