Regionaal opgewekte groene stroom voor gemeenten

22 april – De VVD wil geen groene stroom van AGEM Agem is de energiemaatschappij die in de Achterhoek duurzame energie wil opwekken en ook wil afzetten. Grote bedrijven en een paar honderd huishoudens nemen al energie af. Nu willen de Achterhoekse gemeenten voor hun eigen lokale energiebehoefte ook in zee met Agem. Daarvoor wordt een aparte bv opgericht: Agem Gemeenten bv, die dan ten behoeve van de aandeelhouders (de gemeenten) energie kan inkopen bij Agem zelf. Dat betekent dat de gemeenten niet meer vrij zijn hun energie op de vrije markt in te kopen. De Agem rekent overigens marktconforme prijzen, volgens wethouder Nijland, zodat de gemeenten niet erg veel duurder  uit zijn. De VVD-fractie wilde die marktvrijheid wel behouden en zag de gemeentelijke inkoop als ongeoorloofde staatssteun. Gerbert Navis diende daarom een motie is. Die was echter kansloos. Alle andere fracties vonden het belang van regionale energie-opwekking en  dito afzet van een groter belang dan de marktwerking in energieland. Gerrit Migchelbrink van de Progressieve Partij: “Laat het duidelijk zijn, de AGEM staat vanavond niet ter discussie. Het gaat over de oprichting van de AGEM Gemeenten BV.
Onze fractie vind het een prima zaak dat de gemeenten gezamenlijk 100% groene stroom gaan inkopen. Eindelijk loopt het contract af, dat nog door de vorige VVD wethouder financiën is vastgelegd. In dat contract werd grijze, vervuilende stroom goedkoop ingekocht, en met het behaalde voordeel werden groen certificaten aangekocht, zodat het leek alsof de gemeente heel goed bezig was. Dus niet. 
 
Dus prima om het roer om te gooien en een voorbeeld te worden voor alle bedrijven in burgers in de Achterhoek. Als overheid kun je het niet maken om beleid voor anderen te ontwikkelen om  daar zelf niet aan mee te doen.
Wat betreft de motie, ook nu lijkt het alsof de VVD fractie niet veel om het milieu of milieudoelstellingen geeft. De ingediende motie lijkt wel die kant op te gaan.  En het verbaast ons dat de VVD, die altijd opkomt voor bedrijven in Aalten en de Achterhoek, met deze motie een deel van die bedrijvigheid buitenboord gooit. Juist nu moeten we alle vormen van bedrijvigheid die in of met de Achterhoek te maken hebben steunen. Geld dat hier wordt geïnvesteerd blijft in de regio. U begrijpt dat wij deze motie niet zullen steunen, maar juist willen benadrukken om groene stroom via de AGEM in te kopen. Daarvoor is volgens ons onder anderen, ook de AGEM opgericht”
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *