Red de zorg: slimme suggesties gevraagd!

15 augustus – Tijdens de raadsvergadering van 10 juni heeft de Progresieve Partij er op aangedrongen het jaar 2015 te beschouwen als een “overgangsjaar’ voor de zorg. In dat jaar wordt de gemeente verantwoordelijk voor de functies begeleiding (o.a. dagbesteding), moeten ouderen langer thuis wonen, maar wordt er wel 40% op het budget voor huishoudelijke hulp gekort. Wij wilden daarvoor een motie indienen. Volgens de coalitiepartijen was dat onnodig, er zou nog tijd genoeg zijn. Het College heeft ingezien dat wij gelijk hadden en als snel daarna besloten ons idee van overgangsjaar te volgen. Zie hiervoor de raadsmededeling no. 117 te raadplegen via deze link: http://www.aalten.nl

Wat moet er nu gebeuren? We hebben tijd gekregen om te bekijken of we door handige combinaties of nieuwe producten de huishopudelijke hulp op een goed niveau kunnen houden. Dat is wat de Progressieve Partij betreft inclusief een goede rechtspositie van de thuiszorgers. Wilt u daarover meedeneken? Neem dan contact op via fractie@progressieve-partij.nl Ook heeft onze fractie het College opgeroepen met de bevolking hierover in gesprek te gaan. 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *