PP-motie over huishoudelijke hulp aangenomen

13 juli – De fractie van de Progressieve Partij heeft veel werk gemaakt van het voorbereiden van een motie over de huishoudelijke hulp. Die werd samen met de ChristenUnie dinsdag ingediend. Sensire heeft de medewerksters ontslag aangezegd en per 2015 verandert de wetgeving ingrijpend. De situatie voor clienten, gemeenten en verzorgenden kan in 2014 nog onveranderd blijven mits de contracten voortgezet worden. Door het College en veel fracties worden allerlei leeuwen en beren op de weg gezien.

Terwijl er nog nooit met de aanbieders indringend gesproken is, gaat men er van uit dat de huidige contracten niet te verlengen zijn. Waar een wil is is een weg, is ons standpunt. Het gaat om contractverlenging voor het jaar 2014. Mocht dat niet lukken, dan zegt de motie dat medewerksters (en hun clienten) overgenomen moeten worden door de nieuwe aanbieder. Bovendien mogen medewerksters niet gedwongen worden om tegen slechtere arbeidsvoorwaarden te gaan werken. Dat is de strekking van de motie. Behalve de ChristenUnie wilde vreemd genoeg geen van de partijen deze motie in eerste instantie ondersteunen. Opvallend was de rol van de fractie van de Partij van de Arbeid  het ontslag van de medewerksters als gegeven accepteerde. De motie hield slechts een verzoek in aan het College om in de onderhandelingen voor een nieuwe periode de ontslagdreiging van tafel te halen. Het is niet echt duidelijk waarom de andere fracties zo’n verzoek niet wilden ondersteunen. Toen de zin over het ontslag eruit was, werd de motie unaniem aangenomen. Dat was ook wel weer opvallend: de woordvoerder Dierssen van het CDA maakte duidelijk dat het CDA deze motie sympathiek vond, maar toch niet ondersteunde. Zij fractievoorzitter pleitte in de discussie juist voor het in stand houden van de complete tekst van de motie. De Progressieve Partij is sowieso tegen verplichte detachering van medewerksters in alfa-constructies. Wij gaan er van uit dat dat in de komende wetgeving ook niet meer kan en dat gemeenten een zodanig tarief moeten vaststellen dat een fatsoenlijk CAO-loon betaald kan worden. De vele medewerksters van Sensire die in de zaal zaten beschouwen deze motie als steun in de rug.

Klik hier voor de tekst van de motie

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *