Opinie: boeren moeten in gesprek

Opiniebijdrage Joop Wikkerink, 31 juli 2022


We staan als samenleving, als raad, als college, als politieke partijen voor de vraag hoe te reageren op de (korte-termijn)- acties en misdrijven van boeren en ophitsers. Maar ook en vooral hoe we het gesprek en het respect in de gepolariseerde samenleving weer terug krijgen. Het is van belang dat overheden wel optreden als één overheid tegenover de korte-termijn rellen. Er moeten goede afspraken gemaakt worden over gezamenlijk optreden. Dat zie je bij het weghalen van de ondersteboven hangende vlaggen. Als de provincie niks doet, kun je moeilijk van gemeenten vragen dat wel te doen. In de gemeente Aalten hangen bij ons weten geen vlaggen aan gemeentelijke eigendommen. Als de ene gemeente aan de snelweg wel bereid is een blokkade te breken, moet politie en justitie dat wel dekken. Daarover zijn nu, lijkt het, goede afspraken gemaakt. Zie ook de berichten vanuit politie en justitie.

Wat staat ons op lokaal niveau te doen?

Het lijkt mij dat we op lokaal niveau ook diverse acties kunnen ondernemen. En ons richten op boeren (organisaties) die wel willen praten en overleggen èn veranderen.

1.Allereerst zullen we ons bij de feiten moeten blijven houden. En fake-news dat die feiten ontkent moeten weerspreken, ook op lokaal niveau.

2.Ten tweede kunnen we goede voorbeelden laten zien van transities in de agrarische sector. Voorbeelden zijn de fietsexcursies van de Progressieve Partij, de informatie- en gespreksbijeenkomsten die wij willen organiseren met o.a. proefboerderij De Marke.

3.Ten derde zullen we gesprekken op gang moeten brengen. Het college heeft al een afspraak staan met LTO en ook de fractie van de Progressieve Partij heeft lijntjes uitgelegd. Ik heb de steun aan kleine ondernemers en zzp-ers in mijn portefeuille en ben op dit moment aan het kijken of het zin heeft een tweede programma gericht op coaching en ondersteuning te ontwerpen met o.a. agrarische coaches.

4.Ten vierde zullen we als Progressieve Partij (en hopelijk ook anderen) duidelijk moeten maken dat wij gewelddadige acties die mensen en natuur moedwillig in gevaar brengen afkeuren. En zolang de radicale groepen als FDF en Vol Gass daar geen afstand van nemen, dat ze geen gesprekspartner zijn. Bovendien zullen wij moeten blijven wijzen op het gevaar dat het draagvlak maar ook de werkelijke oplossingen voor de echte goedwillende agrarische bedrijven (en noodlijdende natuur!) uitblijven en gevaar lopen zolang de boerenprotesten gekaapt worden door populistisch, fascistisch rechts.

5.En tenslotte, maar eigenlijk ten eerste zullen we met de hele samenleving ons moeten beseffen dat we in een tijd leven waarin ontzettend veel dingen zullen moeten veranderen wil deze aarde leefbaar blijven voor iedereen. Dat is ook een verantwoordelijkheid van iedereen. De stikstofcrisis is in feite een klimaat- en natuurcrisis. Herstel en behoud van natuur is werkelijk van levensbelang voor onze en toekomstige generaties. Die opdracht spoort niet met wegblokkades en bermbranden aansteken om maatregelen die onze en toekomstige leefbaarheid willen veiligstellen tegen te werken.


Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *