Ondertekening zorgcontracten

Langverwachte ondertekening zorgcontracten

Woensdag 25 augustus – Vanaf 14.30 uur stroomde de foyer van het DRU-complex in Ulft vol met vertegenwoordigers van gemeenten en zorgaanbieders. Zij kwamen voor een feestelijke bijeenkomst om de contracten die Sociaal Domein Achterhoek (de 7 Achterhoekse gemeenten en Montferland) met 60 aanbieders in de begeleiding en ondersteuning van Jeugd en in het kader van de WMO te ondertekenen. Vooral door de vlotte presentatie van “de commissie van toezicht’ (de dames van Theaterzaken) werd er veel gelachen om vooral ook het rare jargon wat we altijd maar gebruiken. Ook grappig was de introductie: wie is hier op de fiets? (1 persoon); wie is hier lopend (0), wie is hier met openbaar vervoer (0) en wie met de auto (de rest), dan wel een stuk of 20 met de electrische auto….
In twee groepen werden toen de contracten ondertekend door de aanbieders en vertegenwoordigers van de gemeenten. Zie ook de foto’s.
De voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein, onze wethouder Joop Wikkerink, mocht via “de commissie van Toezicht” nog eens uitleggen waarom het ook allemaal al weer ging in dit inkoop- en aanbestedingstraject. Inkoop is een middel, geen doel. Een middel om te komen tot betere hulp aan onze inwoners, betere samenwerking in de driehoek inwoners-gemeente-aanbieder, en een betere gerichtheid op het resultaat in plaats van op het traject. Hij riep op om de periode van contractering ook te werken aan partnerschap èn het weghalen van vooroordelen en onjuiste beelden van elkaar. Gemeenten moeten ophouden met aanbieders te zien als graaiende zorgaanbieders die rare technieken als paardenfluisteren inzetten. En aanbieders moeten gemeenten niet meer zien als vrekkige afknijpers van aanbieders en hun clienten. En als die beelden de kop opsteken: praat erover, zoek contact. Trek je mond open en blijf niet hangen in beelden.


Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *