Ondernemingsraad Hameland komt met eigen plan

31 oktober – De tijdelijk directeur van Hameland Ben Gerrits is vervangen door een andere -oude bekende- tijdelijke “tranistiemanager” Richard de Winter. Er moet nog bepaald worden of hij ook directeur wordt. De transitiemanager moet -volgens het persbericht-  de “ontmanteling” van hameland gaan vormgeven. Alleen het woord al. Terecht merkte iemand op: “het is toch geen autosloperij!”. De communicatie vanuit Hameland (DB, organisatie) richting gemeenteraden en medewerkers is nog steeds niet goed. Op 12 oktober zijn enkele fracties uit het werkgebied op initiatief van de Progressieve Partij bij elkaar geweest. Daar werd besloten een brief te sturen naar alle colleges om de raden en medewerkers beter te informeren, en vooral gelijktijdig. Die brief werd ondertekend door 10 fracties in het Hameland-gebied en is nog niet beantwoord. De OR (Ondernemingsraad) werkte de afgelopen tijd aan een eigen plan. Dat werd vrijdag 30 oktober gelanceerd en verstuurd aan bestuur, colleges, raden en pers. Het aardige van dit plan is dat het ondersteund wordt door belangrijke grote klanten van Hameland. Ook steunt de organisatie van sociale werkbedrijven, Cedris, de richting waarin gedacht wordt. Er is best ook kritiek te leveren op de voorstellen. Zoals op de organisatie van beschut werk en de verbinding met de Participatiewet. Maar het belangrijkste is dat er alternatieven op tafel komen. Nu is het aan de Colleges (gestend door hun raden) om geen overhaaste en onomkeerbare besluiten te nemen maar goede ideeen kansen te geven!

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *