Omgekeerd inzamelen: goed idee, maar vermindert de afvalstroom?

2 september – De ervaringen en cijfers zijn duidelijk. Als een gemeente overgaat tot het zgn. omgekeerd inzamelen wordt het aantal kilo’s restafval beduidend minder.  Dit restafval moet verbrand worden wat een behoorlijke milieubelasting geeft.  Dus hoe minder hoe liever. Hergebruik van waardevolle componenten is beter voor het milieu. Deze zomer kreeg onze fractie veel opmerkingen en vragen over de uitwerking van dit omgekeerd inzamelen. De informatie was ook niet altijd even duidelijk. Dat is jammer, want het draagvlak onder dit omgekeerd inzamelen moet in orde zijn. Vragen zijn er over de plekken van de ondergrondse containers (soms te ver weg;  soms niet logisch; teveel op autogebruik gericht); de loopafstand voor m.n. ouderen (speelt ook in de kern van Bredevoort) en de situatie bij de hoogbouw. Daar moeten oplossingen voor te vinden zijn. Onze fractie heeft vragen gesteld, oplossingen aan de hand gedaan en mensen doorverwezen naar gemeente en ROVA, Daar moet aandacht blijven voor de communicatie: verschillende brieven van verschillende instanties (ROVA, gemeente) bevorderen de duidelijkheid niet. Voor ons als “groene” fractie is er nog wel een heel groot nadeel aan deze manier van inzamelen en de financiering daarvan. Nu alles behalve het restafval “gratis” bij huis wordt opgehaald is er geen financiële prikkel of beloning meer om afval te verminderen. Dat betekent dat er te weinig aandacht is voor preventie. Je ziet het al aan de enorme hopen plastic zakken: het is toch gratis, dus  leg er nog maar een zakje bij. Preventie begint aan de voorkant bij de verpakkingindustrie, de groothandels, de winkels. Vandaar ook onze pleidooien voor statiegeld en meedoen aan experimenten voor het opruimen van petflesjes. Wij zijn benieuwd naar jullie ideeën. Afvalinzameling gaat niet alleen om tarieven en gebruiksgemak, maar ook hoe de afvalstroom verminderen kan. 
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *