Naar een nieuwe geurnorm: max. 5 odeur!

5 juni – De gemeente Aalten was een van de eerste gemeenten met een nieuwe geurverordening. Daarin werd de geur gemeten in odeurs (een nogal cynische naam). Het toegestane niveau liep van 2 (bebouwde kom) tot 14 (buitengebied). Echter er komen steeds meer vraagtekens bij de doeltreffendheid van deze verordening (kom maar eens ruiken op ’t Kobus), Een werkgroep van burgers uit Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg wil dat het terugdringen van de stank hoog op de agenda komt te staan van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Wilma Mansveld. Deze heeft burgers, samen met vertegenwoordigers van lokale en provinciale overheden, milieufederaties, GGD en de agrarische belangenorganisatie LTO, uitgenodigd deel te nemen aan een evaluatie van de Wet geurhinder veehouderij. De evaluatie moet dit jaar leiden tot een advies aan de staatssecretaris.
 
Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat stank kan leiden tot gezondheidsklachten, zoals chronische stress. Omwonenden die last hebben van stank, zeggen vaker te hoesten en verkouden te zijn, last te hebben van duizeligheid, maag- en buikklachten. Zij hebben een negatiever beeld van hun hun eigen gezondheid dan mensen die geen stankoverlast ervaren. Het meest recente onderzoek van GGD Brabant en IRAS ‘’Geurhinder van veehouderij nader onderzocht’’ komt tot de conclusie dat stank uit veehouderijen lange tijd is onderschat. Daar waar objectief gezien sprake is van een slecht leefklimaat door stank uit stallen, mestverwerkers en ten gevolge van het op grote schaal uitrijden van mest, doet zich een collectief gezondheidsprobleem voor, aldus de werkgroep van burgers.De werkgroep heeft in het kader van de komende discussie een rapport opgesteld dat adviseert de maximum geurbelasting op 5 odeur te stellen. Een goed startpunt van de discussie. Lees verder op: http://www.max5odeur.nl. Je kunt ook een petitie ondertekenen. Zie hiernaast.
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *