Mooie, nuttige, drukke open dag AZC Winterswijk

13 juni – Zaterdag 13 juni was er een open dag in het asielzoekerscentrum Winterswijk. ’s Middags tijdens het zonnetje was het druk: asielzoekers, veel mensen uit Winterswijk en in elk geval drie raadsleden uit Aalten. Veel muziek, hapjes, culturen en informatie van o.m Internationale Schakelklas, Graafschap College, Vluchtelingenwerk, COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) inclusief een rondleiding door de kantoren, de gebouwen en de woningen. Daaruit werd duidelijk dat de opvang en aanmelding uiterst zorgvuldig gaat, maar dat zo’n smeltkroes van culturen en talen het wel eens lastig maakt. De uitplaatsing naar woningen als men een verblijfsvergunning heeft wordt steeds meer een probleem. Volgens een aanwezige medewerker van de COA bedraagt de wachttijd  zo’n 6 – 9 maanden. Gemeenten hebben een taakstelling voor de opvang van deze zgn. statushouders, maar kunnen of willen die taakstelling niet altijd volmaken. Ook speelt natuurlijk het gebrek aan goedkope huurwoningen. Ook de bewoners waren zaterdag heel actief met allerlei kunstzinnige activiteiten, ook voor kinderen. Voor het Marokkaanse henna-schilderen (nep-tatoos) was erg in trek bij kinderen.

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *