Laten we zuinig zijn op onze bomen, vooral de monumentale

13 juni – Voor de Progressieve Partij is heus niet iedere boom heilig. Opschonen, uitdunnen en herplanten horen bij een natuurlijk proces. Maar soms wordt het te gek. En worden andere belangen dan die van de natuur hoger aangeslagen. De ANWB heeft, na een publieksactie waarbij weggebruikers konden stemmen, na wel 2882(!) stemmen in al haar wijsheid geconcludeerd dat “provinciale wegen zonder bomen veel veiliger zijn”, en adviseert dat “een obstakelvrije zone van 4,5 meter naast de weg veel ongelukken voorkomt”. Dat betekent dus de kap van duizenden bomen.Andere onderzoeken wijzen echter weer uit dat het juist veiliger is wanneer er bomen langs een weg staan, omdat dit zou zorgen dat de weggebruiker oplettender gaat rijden.http://www.1limburg.nl/onderzoeker-n280-met-bomen-juist-stuk-veiliger Wat ons betreft zouden gezonde bomen niet hekapt moeten worden als er ook alternatieven zijn voor gevaarlijke situaties. En die zijn er. Wilt u mee-tekenen voor behoud van bomen? Kijk dan hiernaast onder het kopje: Kom in actie! Doe mee!

Daarnaast moeten we zuinig zijn op de monumentale bomen. Er is een interessante site van de Landelijke Bomenstichting geopend: www.monumentalebomen.nl. Het betreft een overzicht van meer dan 15 duizend monumentale bomen in Nederland. In Trouw werd er uitgebreid aandacht aan besteed en werd ook ingegaan op de problemen in het bomenbeleid. In België worden ze door de rijksoverheid als cultureel erfgoed beschouwd (!). In de gemeente Aalten wordt binnen niet al te lange tijd het kapbeleid besproken. We moeten alert zijn dat er geen onnodige kap plaatsvindt!

Op de foto: De witte paardenkastanje bij de NH Kerk te Dinxperlo: 185 jaar oud, helaas in slechte conditie

 

 

 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *