Logistieke branche: werk of ruimtebeslag?

15 april-  Op maandag 10 april vond de Dag van de Gelderse gemeenten plaats. De fractie van de Progressieve Partij was er met liefst  3 leden sterk. Samen met 1 CDA-er en de burgemeester. ’s Middags waren er drie excursies. Eén ervan ging naar het logistieke knooppunt in ’s Heerendberg. Ans Plug doet verslag.   We bezochten eerst het transport-bedrijf “Main Freight”. De inleiding werd gegeven door een Engels-talige
medewerker. Vervolgens werd het overgenomen door een Nederlands-talige woordvoerder van het bedrijf. Het was een zeer interessante uiteenzetting. Vooral met veel cijfers en getallen, inzake het transport van goederen, over de hele wereld! Het vervoer vindt plaats met
vliegtuigen, schepen, treinen en vrachtwagens. Daarna volgde de rondleiding door het enorm grote pand! We mochten geen foto’s maken. In veiligheids-jas en voorzien van een beschermende bril en geluids-materiaal, werden we door het meters lange bouwwerk geleid.
Het gaf mij ook de gelegenheid, om een onlangs binnengekomen vraag, hier te stellen: kan het vrachtverkeer beperkt worden, waarbij er halve ladingen plaatsvinden? De reactie was: Er wordt elke minuut van de dag een systeem gehanteerd, waarbij alle CO2-uitstoot geregistreerd wordt!
Dit moet voldoen aan de wettelijk-verplichte normen! Wordt deze grens overschreden, dan worden er maatregelen getroffen! Dus het wordt niet
gebaseerd op het aantal vrachtwagens, maar op de CO2-gevolgen hiervan!
 
Daarna bezochten we het bedrijf “D.S.V.” te ’s Heerenberg. Een transportbedrijf, dat ook alle werelddelen voorziet van goederen etc. We krijgen ook hier veel uitleg en vervolgens een rondleiding door het nieuwe pand van D.S.V. Ook hier mogen de medewerkers en aanwezige
goederen-opslag, niet gefotografeerd worden. Veel cijfers, veel grote bedragen, veelafstanden….veel werkvoorziening… dat is een belangrijke ontwikkeling! En D.S.V. is inmiddels al weer met de plannen aan het uitwerken, om er nog een hal van gelijke afmeting, bij te gaan bouwen! Het is een hele interessante uitleg, die we van beide bedrijven terug kunnen vinden op hun website! Met dank aan beide bedrijven en de V.N.G., kunnen we een hele informatieve dag afsluiten! De vraag die voor de Achterhoek achterblijft: zijn dit soort logistieke hotspot nou goed voor de werkgelegenheid of zijn het vooral ruimteslurpers.
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *