Kamerstraat: varkensstal op 50 meter van de buren

10 januari – Bewoners van de Kamerstraat in De Heurne voelen zich op het verkeerde been gezet. Door de v.m. gemeente Dinxperlo die de buurt saneerde en zei dat het daarmee een woonbuurt was. Door een ambtenaar die zei dat er geen plaats was voor grote boeren. Door de gemeente Aalten die hen een zienswijze afraadde. Door de Provincie of Kamer van Koophandel die hun buurman nog steeds kenschetst als bouw- en timmerbedrijf in plaats van varkenshouderij. En ze zijn het niet eens met de uitbreiding van de stal van hun buurman tot 50 meter van de dichtsbijzijnde woning en een forse overschrijding van de bouwgrens uit het bestemmingsplan. College en adviseur van de boer doen net of er niets aan de hand is en of alles binnen de regels en de bedoeling van de wet vallen.

Intussen worden de verhoudingen in de buurt op scherp gesteld. Buren zijn bang voor toenemende stank, stof en andere overlast. En sinds december zijn ze ook bang voor brand. En ondertussen steggelt men door of er nu wel of niet een milieu-effectrapportage moet komen. Moeten bijv. de bestaande aantallen varkens daarin meegenomen worden. Gelukkig regelde de raad dat ze hun verhaal konden doen, hoewel de adviseur van de varkenshouder het liever regeld met het Colege. Steeds weer blijkt dat het niet goed is grote (bijna mega-) stallen toe te staan vlakbij woongebieden. Wij willen daarmee stoppen. Vanwege de grootschaligheid die slecht is voor milieu, hier en ginds en slecht voor de economie. Vanwege de overlast voor mens en dier: brandgevaar, stank, fijnstof en dierwelzijnsaspecten.

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *