Is nieuwe stoplichtmodel wel echt een antwoord voor toekomst?

6 mei – De belangrijkste verandering is dat plannen een termijn van 10 jaar krijgen om tot uitvoering te komen, een wens vanuit het CDA en een 
aantal bouwers (Heijnen). Is dit nu een bijdrage aan de duurzame,  toekomstbestendige oplossing die nodig is in de gemeente Aalten? Of is het pappen en nathouden; hier wat mensen tevredenstellen voor de korte termijn (2018 verkiezingen! ), terwijl de lange termijn niemands verantwoordelijkheid lijkt. De fractie van de Progressieve Partij heeft  hiermee toch wel grote moeite. Het heeft nl nogal wat consequenties tot gevolg.
Door deze wijziging kunnen plannen op de rode lijst veel langer de tijd nemen om tot een eventuele uitvoering te komen. En die  rode lijst is juist voor plannen die we niet meer willen, omdat het of de verkeerde typen woningen zijn, of ze liggen op de verkeerde plekken. We hebben de insprekers toen gehoord, plannen uit de jaren ’80 soms. Dit blijven we voorlopig dus in stand houden. Het gevolg is dat veel groene plannen niet meer uitgevoerd kunnen worden, dus woningen die we wel juist willen hebben en die op goede plekken liggen. Bv invulling van slooplocaties in bebouwde kommen. De kans lijkt  dan groot dat er her en der verpaupering in het straatbeeld kan komen wat juist de krimpgedachte versterkt. Door de bouw van extra rode plannen kan er een overschot aan bepaalde typen woningen komen, wat de verkoopprijs zal doen dalen. Mensen die al jaren in zo,n huis wonen en nu niet inspreken omdat er voor hun niets aan de hand lijkt, kunnen dan met een forse waardedaling van hun woning te maken krijgen, wat voor hen een financiële strop kan worden. Dus wie willen we helpen?
Verder is het aantal woningen voor de kleine kernen wel ineens een forse toename. Voor De Haart bijv. 10 extra. Opwelke behoefte  is dit gebaseerd? En waarom geen 4 of 5en dan ooknog onder strikte duurzaamheidscriteria?
 
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *