Hoe professioneel wordt glasvezel buitengebied aangepakt?

10 december – Tijdens de raadvergadering hebben wij samen met HMV geprobeerd de kosten voor glasvezel in het buitengebied omlaag te krijgen. Voor de onrendabele aansluitingen dan. Dat wil het bedrijf dat de glasvezel aanlegt niet, volgens wethouder Nijland. En hij motiveerde dat door uit te leggen dat een extra bijdrage voor onrendabele aansluitingen nodig was omdat zo de “businesscase”rond kon komen. Nou, dat klopte niet want die “businesscase”is helemaal niet rond, zo bleek deze week.
Afgelopen week zijn de Achterhoekse gemeenten door CIF geïnformeerd dat aanleg van glasvezel in de Achterhoek niet onder het afgesproken aanbod gerealiseerd gaat worden. 
Het is nog niet duidelijk wanneer de aanleg van de glasvezel in alle Achterhoekse gemeenten (behalve Berkelland en Winterswijk, daar is de aanleg begonnen), Zutphen, Lochem en Doesburg van start gaat. CIF, de marktpartij die de glasvezel aanlegt, kan nog geen planning afgeven. De reden is dat CIF bij de aanleg wordt geconfronteerd met hogere kosten dan vooraf verwacht. 
CIF heeft in een gesprek met de Achterhoekse gemeenten uitgelegd wat hiervan de oorzaken zijn. Het gaat bijvoorbeeld om de lange afstanden tussen woningen en de natuurlijke barrières als waterwegen, bodemsoorten en bomen. 
Dat roept de vraag op hoe betrouwbaar CIF eigenlijk is als partner voor de aanleg in het buitengebied. Dit is minimaal de tweede keer dat men zich niet aan de afspraken houdt. Eerst heette het dat ze te weinig capaciteit hebben om de “uitrol”op de afgesproken tijd te realiseren. Nu komen ze meer wegen, bossen en watergangen tegen dan waarop gerekend was. Kloppen al die ronkende teksten op hun website wel? Kijk zelf maar eens; je kunt een glimlach nauwelijks onderdrukken: http://www.cif-glasvezel.nl/over-cif
En dan de rol van de gemeentebestuurders. Worden die niet gewoon in het pak genaaid? Het is toch raar dat een Aaltens wethouder in week 1 te horen krijgt dat de “businescase”rond komt als ook de onrendabele aansluitingen tot st. juttemis gaan meebetalen, terwijl in week 2 gemeld wordt dat de planning weer niet gehaald wordt vanwege een paar over het hoofd geziene greppels en gravens.
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *