Heeft u suggesties voor de begroting 2017?

4 maart  – We zijn er een beetje laat mee, maar met wat goede wil moet het nog kunnen. Het College vraagt de raad of er nog suggesties zijn voor de begroting 2017. Nieuw beleid, intensivering van bestaand beleid enz. Misschien heb jij  ook wel ideeën. Meld  het ons dan even. Geef ook even aan waar het geld vandaan moet komen. Moet er op iets anders bezuinigd worden of mag voor dat specifieke doel de OZB omhoog? De fractie van de Progressieve Partij heeft de volgende suggesties. We willen minimaal € 15.000 per jaar meer voor duurzaamheid: er moeten projecten aangeslingerd worden, deels met “revolving fund” (geld dat weer terugverdiend wordt). We willen dat er een begin gemaakt wordt met de asbestsanering (vooral in het buitengebied). Hiervoor moeten (hulp) fondsen komen. We willen meer geld voor de afvalverwijdering zodat we verder kunnen met burgerinitiatieven. En we willen jaarlijks meer geld voor kunst en cultuur om de samenwerking met de grensstreek op te zetten. Intern willen we de griffie versterken omdat we steeds regionale moeten werken en daarvoor de raad bijgeschoold moet worden. Natuurlijk willen we meer voor zorg en armoedebestrijding, maar dat kan uit de bestaande budgetten. En de gemeente moet ook arbeidsgehandicapten een kans op werk geven. Heb je nog andere ideeën? Meld ze en we proberen ze er nog tussen te drukken.
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *