Goed nieuws voor ’t Goor: Waterschap goed bezig!

8 mei – Mooi groen bericht in de krant. Na jaren van overleg en soms strijd in het Aaltens Goor lijkt er overeenstemming te zijn tussen waterschap, boeren en gemeenten over de inrichting van het gebied. En wel op een heel logische manier. De gronden waar het kwelwater vlak aan de oppervalkte komt worden gebruikt voor natuurvorming; drogere stukken voor de landbouw. Door het geheel komen recreatiepaden. Het is natuurlijk nog niet helemaal duidelijk hoe dit allemaal precies ingericht wordt. Dat moet het inrichtingsplan uitwijzen.De Progressieve Partij heeft dit proces altijd goed gevolgd. We brachten twee keer een bezoek aan bewoners/agrariers in het gebied. Zij klaagden over te hoog water, zeker als de plannen van het Waterschap door zouden gaan. We organiseerden in september 2012 (!) een “duurzame zaterdag” met een wandelexcursie waarin een medewerker van het Waterschap hun visie uitdroeg. Wij vroegen de Aaltense wethouder Kok om aandacht en informeerden regelmatig de fractie van GroenLinks in Provinciale Staten. Ons standpunt is altijd geweest dat ’t Aaltens Goor in de eerste plaats een nat natuurgebied (Natuurmonumenten) is waar het kwelwater een belangrijke rol speelt. Dat betekent bergingscapaciteit zo dicht mogelijk op het natuurgebied. Maar ook weer niet zo dat aanliggende boeren natte voeten krijgen. Wij hopen dat de strijd nu uit de wereld is en dat het Waterschap kan beginnen met de aanleg van de noodzakelijke werken, zonder dat de aanwezige boeren te veel gehinderd worden. We volgen het op de voet! Klik voor het concept-inrichtingsplan en nadere informatie over de planopzet hier.

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *