Excuses wethouder voldoende ondanks strafbaar feit

24 december – “Het Openbaar Ministerie (OM) heeft burgemeester Berghoef geïnformeerd over de uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek naar de rol van wethouder Kok bij de melding over een mogelijk illegaal mestbassin bij het melkveebedrijf van voormalig wethouder Luiten. Conclusie van het onderzoek is dat de heer Kok een strafbaar feit heeft gepleegd, namelijk schending van het ambtsgeheim. De zaak wordt echter door het OM geseponeerd vanwege omstandigheden die een andere afhandeling van de zaak rechtvaardigen. 
Na de melding van een mogelijk illegaal mestbassin in juni 2016 is door het OM een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de rol van betrokkenen. Aan wethouder Kok is verweten dat hij vertrouwelijke informatie heeft doorgegeven aan de heer Luiten. Tegelijkertijd heeft burgemeester Berghoef onderzoek laten doen door Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten naar de handelen van twee wethouders in het licht van de ‘gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Aalten 2015’. Tijdens de behandeling van het rapport van BING heeft de heer Luiten zijn portefeuille ingeleverd. De gemeenteraad heeft ook de heer Kok ter verantwoording geroepen. De gemeenteraad heeft besloten dat wethouder Kok aan kan blijven. Dit besluit, de openbare excuses van de heer Kok en omdat er geen aangifte tegen de heer Kok was gedaan, waren redenen voor het OM de zaak nu te seponeren. Inmiddels zijn naar aanleiding van het onderzoek van BING de regelingen en afspraken binnen de gemeente Aalten, en in de samenwerking met de ODA, aangepast en/of verscherpt” (tekst persbericht gemeente Aalten)
 
Reactie van het CDA Aalten: Extra fijne feestdagen voor het CDA en speciaal voor onze wethouder Ted Kok, nu het Openbaar Ministerie, na onderzoek, besloten heeft geen aanleiding te zien om een zaak te maken rondom het doorspelen van vertrouwelijke informatie in zake het mestbassin van firma Luiten. Het heeft lang geduurd voor het OM met duidelijkheid kwam, vooral voor Ted was dit zwaar. We zijn blij met het besluit van het OM.
Het is een opmerkelijk standpunt van het OM. En het is ook de vraag of de CDA-fractie hier wel blij mee kan zijn.Er is wel sprake van een strafbaar feit, maar er wordt geen vervolging ingesteld omdat wethouder Kok  excuses in de raad heeft aangeboden. Dat is nog maar de vraag. Ted Kok heeft excuses gemaakt -met de kennis van nu- voor het effect van zijn handelen. Dat was voor ons aanleiding voor een motie van wantrouwen. Niet de handelwijze zelf, maar het effect werd betreurd. Het was beter geweest dat de rechtbank deze zaak beoordeeld zou hebben. Nu lijkt het alsof wethouders weg kunnen komen met excuses voor strafbare feiten en gewone mensen niet.
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *