Duurzaamheidlening 2016 komt er aan! Ook in onze gemeente.

7 mei – Er is breed draagvlak voor de gedachte dat de bestaande woningvoorraad moet worden verduurzaamd. Gelukkig niet alleen meer het standpunt van de “groene partijen”, maar ook overgenomen door de meerderheid van de Aaltense gemeenteraad. Volgens diezelfde raad moet de gemeente in 2030 energieneutraal zijn. Dan hebben we nog een slag te maken. Eén van de instrumenten die zou kunnen helpen is de duurzaamheidlening 2016. Deze wordt voor alle gemeenten in de Achterhoek ingevoerd. Er is gekeken welk instrument het meest effectief is om de woningeigenaren aan te zetten tot duurzame investeringen. Daarvoor zijn (relatief kleine) subsidies onvoldoende. Een lening tegen gunstige voorwaarden zou meer helpen. Zelfs in de huidige tijd waarin de rente bijzonder laag is. Het is de bedoeling nu aan te sluiten bij SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvestinbg Nederland). Deze organisatie heeft al 73 miljoen aan leningen uitstaan. Voor Aalten gaat het om een maximium-leenbedrag van € 25.000,– , looptijd max. 15 jaar en rentepercentage 1,6%.  De “duurzaamheidstoets” wordt uitgevoerd door het VerduurSaam Energieloket. Ben je  nieuwsgierig naar de werking of wil je hier iets over kwijt? Kom dan naar het RondeTafelgesprek op dinsdag 10 mei a.s. in gebouw Elim te Aalten om 19.30 uur.
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *