De uitvoering in sociaal domein.

Joop Wikkerink, 14 januari 2023


Dinsdagavond kwam een deel van de raad bij elkaar voor beeldvorming over het sociaal domein. Er waren ook veel vak-ambtenaren aanwezig van de afdeling Mens en Samenleving, want het sociaal domein omvat heel veel onderwerpen: van sport en leefstijl  tot preventie en gezondheid, van hulp en ondersteuning van jong en oud tot armoedebeleid en werk en inkomen. Uit alles en steeds weer blijkt dat het moeilijk is voor de raad de diverse rollen vast te houden en zich te concentreren op het beleid, de kaderstelling; dat is het terrein van de raad. De uitvoering, dus hòe iets tot stand komt is een verantwoordelijkheid van het college en de uitvoerende ambtenaren plus de gecontracteerde organisaties. “Hoe kunnen we dan zien of dat wat we afgesproken hebben ook gebeurt?”,  is dan een heel logische vraag. En die is ook lastig omdat raadsleden ook vaak door de bevolking aangesproken worden op uitvoeringsaspecten: een ongelukkig geformuleerde brief, een niet duidelijke regeling, een niet-toegekende voorziening en ga zo maar door. Het officiële antwoord op deze vraag is wat formeel maar wel duidelijk: 
De nota  “Wat gaan we tussen 2023 en 2027 doen in het sociaal domein’ is een uitvoeringsnota. Deze is vastgesteld door het college. De nota is ter kennisname aan uw raad gestuurd. Uw raad heeft de nota sociaal domein ‘Zo persoonlijk mogelijk blijven meedoen in Aalten’ in 2021 vastgesteld. Daarin staan de beleidsmatige effecten. U kunt op basis van de jaarrekeningen en begrotingen controleren of de nota sociaal domein (die ook door uw raad is vastgesteld) binnen de kaders wordt uitgevoerd. Als er substantieel wordt afgeweken van de nota ontvangt u een raadsvoorstel, dat gebeurt ook als er ontwikkelingen zijn die noodzaken tot het maken van aanvullend beleid.”. 

Dashboard

Datzelfde geldt voor de verantwoording van het college in een zgn. “dashboard”: veel cijfers en geldbedragen. Maar je wilt natuurlijk ook graag zien of de inspanningen leiden tot meer welzijn en geluk van de inwoners. Dat heet monitoring. Daarmee zijn we ook op regionaal niveau bezig aan het “bouwen”. Dan gaat het ook meer over  “vertellen” dan over “tellen”. Deel deze inhoud

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *