Coalitie: helderheid en duidelijkheid graag!

11 oktober – De niet-collegepartijen “mochten” suggesties inleveren om tot een breder en beter gedragen accoord te komen. De Progressieve Partij heeft dat gedaan. De coalitie reageerde daarop met een “memorie van antwoord”. Deftig hoor. Wat daar in staat valt nogal tegen. Veel verwijzingen naar beleid wat nog moet komen. Een coalitieakkoord moet richting wijzen. Niet afwachten wat er in toekomstig beleid komt te staan. Dan kun je alle kanten op. Daarom moeten ook de besliste uitgangspunten in het coalitieakkoord met een flinke korrel zout genomen worden. Voorbeelden: “de gemeente neemt het thema duurzaamheid mee binnen de uitvoering van haar beleid”. Alleen als het zo uitkomt, haastte de CDA-fractievoorzitter te zeggen. “Zorg moet een zekereheid zijn”. Ja maar wel binnen het budget en de vorm waarin kan veranderen, volgens de ChristenUnie. Je kunt er dus alle kanten mee op. De Progressieve Partij zal steeds aandringen op duidelijkheid en sturen richting mensen die buiten hun schuld aan de kant dreigen komen te staan.

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *