Ambulances in gemeente vaker te laat bij spoedritten

20 oktober – Dinsdag stelde de fractie van de Progressieve Partij vragen over de aanrijtijden van de ambulances (ook de ChristenUnie stipte dit onderwerp aan). Diezelfde dag waren de cijfers over de uitruktijden van de ambulance naar buiten gekomen. Daar scoorde Aalten toch wel heel erg slecht. 24% van de spoedritten (32 van de 103 spoedritten was te laat). Dat is het hoogste percentage in Gelderland, opvallend hoger dan in de buurgemeenten. Waar de media de cijfers vandaan halen is niet duidelijk, ze zijn vooralsnog niet in openbare bronnen te vinden.

Ook in 2014 was het percentage hoog 17%, maar het aantal ritten ook veel meer. In mei heeft de Progressieve Partij dit nog eens minutieus uitgezocht en vragen over gesteld. Toen bleek dat in Dinxperlo en De Heurne slechts in 70-75% van de gevallen de ambulance op tijd kwam en in Bredevoort wel 96%. Het laat zich niet moeilijk raden dat dit te maken heeft met de ligging van de uitrukposten.  In een rapport van de NZA uit april wordt ernstige kritiek geuit op de lakse houding in deze van de zorgverzekeraars. Die steunen de RAV’s  (regionale ambulancevervoerders) nauwelijks met meer budget.  U weet toch nog dat de zorgverzekeraars op winst gericht zijn? Ook in mei heeft onze fractie aangedrongen op een krachtiger geluid vanuit de Achterhoek, een extra post in Dinxperlo en betere samenwerking met Duitsland (dat laatste staat in de steigers). De burgemeester beloofde wel zo spoedig mogelijk een nadere analyse. Dat is zaak ook, want de door de gemeente verspreide cijfers wijken nogal af van de cijfers die RTL verzameld heeft. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk niet om of de ambulances binnen de norm blijven maar of ze op tijd zijn voor de patiënt.

Foto: Leo vd Linde tijdens Preventiedag 22 oktober 2016

In de gelderlander van 29 oktober stond een hoopgevend artikel dat de Duitse ambulances per 1-1-2017 ook (weer) de grens over mogen.

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *