Actie-voeren: soms lange adem nodig.

2 juni –Deze week werd bekend dat de Eerste Kamer een streep gehaald heeft door de zgn. mantelzorgboete. Dat was het idee om ouderen op hun AOW te korten als zij bij een mantelzorger in huis kwamen wonen. Hoe verzin je het (VVD-PvdA). Veel organisaties voerden vanaf  mei 2014 actie hiertegen. Ook de fractie van de Progressieve Partij; zie deze site  d.d. 24 mei 2014. De fractie vroeg toen aan het College om mede namens de raad d.m.v. een voorbeeldbrief uit Boxtel protest aan te te tekenen tegen deze asociale maatregel. We kregen toen 0 op het rekest. Het college had geen zin een brief te schrijven omdat toen (ook onder druk van acties) de maatregel een jaar uitgesteld werd. Ook toen al zeiden we: hopelijk komt van uitstel afstel. Mede onder druk van acties en pleidooien van o.m. de fracties van SP, GroenLinks in de Tweede kamer en van ouderenbonden en vakbonden is nu defintief gekapt met de boete op samenwonen van ouderen.
 
In de Gelderlander van zaterdag stond een kloek artikel over de ontbrekende ribbelstroken bij het station. Nu aangekaart door  Marcel Schamp van de   “Ervaringsdeskundigen” van Estinea. Ondersteund door schriftelijke vragen van de Progressieve Partij. Diezelfde  kwestie was in 2014 ook al aangekaart door mensen met een visuele handicap en ook  tijdens het bezoek van de Provinciale fractie van Groen Links aan Aalten. Destijds waren er allerlei smoesjes waarom die ribbelstroken niet terug konden keren.  Eén ervan dat het schijnveiligheid zou bieden omdat er geen spoorbomen zijn. Die zijn er inmiddels wel. Wij zijn positief over de mededeling van een “woordvoerder” van de gemeente Aalten dat de gemeente de stroken zelf wel wil terugleggen. Hiermee wordt bewezen dat actievoeren een lange adem vergt, samenwerking tussen actiegroepen en fracties wel tot resultaat kan leiden!
 
foto: De Gelderlander, zaterdag 2 juni
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *