Zorg nieuwe stijl – nu beginnen met nadenken!

12 oktober – Donderdag 10 oktober organiseerde de Progressieve Partij weer een “meedenk-avond”. Dit keer in Dinxperlo bij de Sander over het onderwerp “Zorg – nieuwe stijl”. Uiteraard ging het even over de actuele situatie in de thuiszorg. En onze niet aflatende pogingen om te voorkomen dat mensen met een fatsoenlijk arbeidscontract en opgebouwde rechten niet gedumpt worden in schijn-zelfstandigheid constructies tegen slechte voorwaarden.

De discussie werd aangezwengeld door de gedachte achter de nieuwe WMO-wet. Voordat je ondersteuning van de gemeente kunt vragen wordt er bij jou aan de keuketafel een gesprek gevoerd over wat je nog zelf kunt of wat je buren, familie of kennissen kunnen. Een vertegenwoordiger van de organisatie VIT Mantelzorg waarschuwde voor overbelaste mantelzorgers. Praktijkmensen wezen erop dat voordat iemand hulp vraagt hij/zij al lang in de omgeving heeft rondgekeken. Een tweede punt: mag je naar inkomen bijdragen voor de hulp. Het antwoord is voorzichtig ja: echter jij hebt er niet om gevraagd om dement te worden of gehandicapt. Vermogen zou ook deels buiten beschouwing gelaten moeten worden (kun je nl. niet altijd aankomen). Het idee van een soort tegensprestatie viel bij de meeste mensen in erg verkeerde aarde. Dat mag je nooit eisen van mensen die in een afhankelijke positie zitten. Bovendien doen deze mensen soms al veel. Wat anders is dat we echt toe moeten naar een samenleving die meer naar elkaar omziet en solidair is. Je mag van de overheid dan ook vragen solidair te zijn.

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *