Wil dit College eigenlijk wel luisteren naar de samenleving?

1 september – De vraag dringt zich op of dit College niet teveel met de rug naar de samenleving staat. Daar waar het coalitieprogramma nog spreekt van het “benutten van het maatschappelijk kapitaal aan de kop van het proces”(?) lijkt dit College vooral overtuigd van eigen gelijk en beleid.

Een paar voorbeelden. Al zo ongeveer in de vorige periode kwam er het idee om als raad, college en bouwwereld regelmatig “brainstorm-sessies”te organiseren om de werkgelegenheid in de bouw te behouden. Daar hebben wij dit College nog eens aan herinnerd. “Geen behoefte” was het antwoord. “Maar als de raad dat wil, dan horen we het wel”. Niet erg gefocust op initiatieven vanuit de samenleving dus. Het College heeft bedacht dat panden die niet nodig zijn in principe te verkopen. Zo ook  de school op ’t Zand te Bredevoort. Daar zijn activiteiten rond het boek aan de gang. Wat dan onbegrijpelijk is dat het College niet een soort brede maatschappelijke dfiscussie belegt om te bezien wat de functie van Boekenstad en dat pand is. Zelfs niet antwoordt op brieven van de gebruikers van dat pand. Derde voorbeeld. Kleine zelfstandigen die een laag inkomen hebben kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Tenminste in sommige gemeenten. Daar maakt het niet uit hoe je je inkomen verdient, als het te weinig is krijg je kwijtschelding. Zo niet in Aalten. Het is nl. “te veel werk” om uit te zoeken wat het inkomen van een zelfstandige is. Dat is werkelijk ongehoord. Je kunt toch iemand niet een recht ontzeggen omdat het een beetje uitzoekwerk kost?

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *