Wethouder onduidelijk over werkervaringsplaatsen

25 april – De fractie van de Progressieve Partij heeft tijdens de raadvergadering van dinsdag een hele serie vragen gesteld over de werkervaringsplaatsen voor mensen zonder werk bij ISWI in Dinxperlo.De antwoorden daarop roepen meer vragen op. Is er sprake van gewoon werk wat volgens wettelijke regels met minimumloon betaald moet worden? Is de opdrachtgever de lachende derde? Zijn de werkomstandigheden wel in orde? Aan welke eisen moet een werkervaringsplaats voldoen kwa duur en inhoud? Onze fractie gaat dat verder uitspitten. Zie uitgebreide vragenlijst (met college-antwoorden) hieronder. Tijdens de raadvergadering deed wethouder Wiltink er het zwijgen toe. Ook bij de discussie over de toekomstige vormgeving van de sociale dienst (die w.s. samengaat met Winterswijk) wist hij niet te overtuigen met argumenten. Vanuit onze fractie, maar langzamerhand ook uit andere delen van de raad, komen vragen over de situatie bij Hameland. Daarover wordt ook te weinig gecommuniceerd. Vrijdag kwam het bericht naar buiten dat er maar liefst 68 mensen ontslagen worden bij Hameland. Wist het college daarvan? De berichtgeving is onduidelijk, maar het lijkt erop dat dit mensen met een SW-indicatie zijn, waaraan door “Den Haag” beloofd is dat zij hun indicatie (rechten en plichten) zullen kunnen houden.

We zijn nu een jaar op weg met deze coalitie. Maar op het gebied van de Participatiewet, sociale zaken, Hameland, ISWI is het nog één grote black box. Zonder lijn, zonder samenhang, zonder visie, zo lijkt het. Natuurlijk moet wethouder Wiltink zich nog inwerken in de ingewikkelde materie en het politiek bestuur. Hem is niet veel kwalijk te nemen. Het college als collectief is natuurlijk verantwoordelijk. En die laten hem, zo lijkt het, maar een beetje zwemmen. Dat moet snel anders: het gaat immers om de zwakste groepen op de arbeidsmarkt. Ook Aaltense bedrijven hebben zich verplicht tot het scheppen van extra banen voor deze groep. Daar moet wel aan gewerkt worden. 

Lees de vragen van de Progressieve Partij en de antwoorden van het college hier. Lees hier het FNV-rapport: “Stop werken zonder loon”

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *