Weinig ambitie in sportnota: dat kan en moet beter

16 januari – De fractie van de Progressieve Partij heeft wel 20 vragen ingeleverd over de sportnota. Wij hadden veel vragen voor het ronde tafelgesprek van afgelopen dinsdag. En die hebben wij (nog) steeds vooral omdat er enige vorm van ambitie  ontbreekt. Eigenlijk wordt door het College voorgesteld alles zo’n beetje bij het zelfde te houden, geen extra geld beschikbaar te stellen en te reageren op plannen als die zich vanuit de club zouden voordoen. Dat laatste is gevaarlijk omdat willekeur op de loer ligt. Immers als er geen duidelijk beleid en budget is, gaat het vaak zo: “wie het dichtste bij het vuur zit, warmt zich het best”. De enquête van de Sportaad wijst ook in die richting. Een overkoepelende sportraad is niet zo nodig, omdat iedereen de weg naar de gemeente weet te vinden. Maar de (slechts 9 ontvangen) enquêtes geven ook aan dat men vindt dat de aandacht hoofdzakelijk naar de grote clubs uitgaat. Ook de insprekers hekelden de zwakke communicatie vanuit het gemeentehuis. Zo heeft SV Bredevoort van maar liefst vier wethouders toezeggingen op zak die niet zijn nagekomen. En heeft de huidige wethouder, Luiten, vergeten de Sociale raad om advies te vragen. Daarom wordt de nota pas in februari in de raad besproken.
Een belangrijk punt voor ons als fractie van de Progressieve Partij is ook de onderbelichte positie van de gehandicaptensport. De wethouder motiveerde dat door te stellen dat voor het college gehandicapten gewone mensen zij die ook sporten, maar dat aparte behandeling niet nodig is.  Dat zijn nogal opvattingen. De Progressieve Partij is ook voorstander van verdergaande verenigingsondersteuning. Een mooi voorbeeld is de Sportfederatie in Berkelland. Volgens de antwoorden zou dat in principe een mogelijkheid zijn, maar is er geen geld voor opgenomen. Van deze wethouder hoeven wij geen vernieuwing in de sport te verwachten. 
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *