week 9 (klik hier)

Waar gaat het over  bij deze verkiezingen?
Belangenverstrengeling, communicatie, zorg, werk, megastallen en natuur. Dat zijn de thema’s die centraal moeten staan in de komende verkiezingen voor de gemeenteraad.
 
Pro! Sjoemelvrije gemeente
De afgelopen tijd werd teveel in achterkamers bedisseld. Het College is keihard onderuit te gaan door een onduidelijke grondaankoop van raadslid Luiten jarenlang onder de pet te houden. Er moest een Rekenkameronderzoek aan te pas komen. Vervolgens verschool  het College zich achter ambtenaren. Verstrekte onduidelijke en tegenstrijdige informatie aan de raad. De motie van afkeuring ligt wat ons betrfet nog klaar. CDA kan steeds maar de schijn van belangenverstrengeling niet wegnemen. Intervenieert nog steeds rechtstreeks in besturen die belang hebben bij de gemeente. Bijv. Sport- en recreatiestichting Dinxperlo, Stichting de Pol. De VVD-woordvoerder Ruimtelijke Ordening  heeft rechtstreekse belangen in de agrarische nieuwbouw. HMV is er puur voor de belangen van  de megavarkensboeren. Meerdere  kandidaten zijn rechtsreeks in onderhandeling met de gemeente over vergunningen, bestemmingsplan of uitbreidingen. Daarom: heldere, duidelijke procedures en werkwijzen; afspraken en overeenkomsten zijn altijd vastgelegd en te controleren.. Maatwerk is geen willekeur. Raadsleden blijven weg bij zaken van eigenbelang Om de geur van achterkamers weg te nemen is open communicatie essentieel. Dat gaat te vaak mis. De communicatie is gericht op voorlichting en nodigt uit to meedoen van de inwoners. Niet gericht op reclame en propaganda voor het eigen gelijk van het College. Sober en bescheiden bestuur!
 
Pro! Fatsoenlijke zorg
Ouderen zijn geen kostenpost. Ze hebben waardevolle ervaring en deskundigheid. Die zijn nodig. Wij willen actieve senioren graag inschakelen. Als ze al niet ingeschakeld worden.De Progressieve Partij werkte voorop mee aan het WMO-plan. Maar wil verder: van “zorgen voor” naar “zorgen dat”. Ondersteuning waar nodig. Eigen regie via persoonsgebonden budgetten waar mogelijk. Ouderen kunnen zelf aangeven wat ze willen. Rijksbudgetten voor de zorg krimpen. Dat is niet bepalend voor de Progressieve Partij. Liever minder wegen, minder service, minder groenonderhoud; liever hogere bijdragen van de hoogste inkomens, dan een karige zorg!
 
Pro!  Zorg en banen
PvdA en VVD bezuinigen ongehoord op de zorg. De gemeenten en hun inwoners dreigen de dupe te worden. De zorg moet sociaal en fatsoenlijk blijven. De Progressieve Partij heeft zich vanaf het begin ingezet voor acties in de thuiszorg. Behoud van banen. Geen alfaconstructies, maar een goede CAO voor de thuiszorgmedewerksters. Wij willen in de Achterhoekse proeftuin persoonlijke zorg en huishoudelijk hulp combineren. Buurtteams waar mensen elkaar kennen. Ook innovatieve ideeën daarin: dienstencheque, scholings- en werkervaringsplaatsen. Gemeente betaalt faire prijzen..
 
Pro!  Duurzaam ecoboeren, geen megastallen!
De Progressieve Partij steunt het verzet tegen megabedrijven in LOG Lintelo, grootschalige varkensbedrijven aan de Kalverweidendijk in Dinxperlo, Kamerstraat, De Heurne en Gendringseweg,  Aalten. Ongebreidelde schaalvergroting is een doodlopende weg en vernietigt het landschap, de natuur en het leefmilieu. Stoppen daarmee. Steun aan duurzame landbouw op gezinsbedrijven, brede plattelandsontwikkeling, bioboeren en ecotoerisme. Beter voor mens en dier. Natuurontwikkeling samen met Waterschap. Duurzame energieprojecten in buitengebied. Herstel van schakel tussen consument en boer. Nieuwe banen in de groene economie. Stimuleren van duurzame (startende) bedrijven
Naar mijn idee zijn dit de thema’s waar het om gaat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. In de zorg, participatie en jeugdzorg zal het daarbij ook nog gaan om scherpe keuzes. Als partijen niet eerst de inhoud centraal stellen, maar het budget, het geld vallen die keuzes rampzalig uit voor de zwakkeren in de gemeente. De Progressieve Partij wil juist voor hen opkomen. 
 
Reageren? joop.wikkerink@progressieve-partij.nl
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *