week 52 (klik hier)

Volgende week verandert de zorg. Zijn de gemeente en u er klaar voor?
 
Donderdagmiddag 18 december  was er een voorlichtingsmiddag voor mantelzorgers over de veranderingen in de WMO. Er waren ongeveer 25 mensen. Allemaal mantelzorgers. Marian Nijman-Hijink van onze fractie maakte wat aantekeningen en snoof de sfeer op. 
Wethouder Rijks hield een inleidend praatje, het meest opvallend vond ik zijn opmerking: De mens lijdt het meest van het lijden dat hij vreest. In Aalten kan ieder die zorg nodig heeft, daar op rekenen. Maar gaf hij toe: Het is een enorme verandering en er zullen zeker dingen niet goed gaan en ik verwacht dat er ook in Aalten wel mensen tussen de wal en het schip zullen vallen, maar neemt U dan vooral contact met ons op.
Vanuit de ambtelijke ondersteuning  werden wat nadere gegevens opgesomd.:
– Het budget wordt door de overheid verkleind: de WMO met 25%, de huishoudelijke hulp met 40%. Omdat Aalten al veel bezuinigd heeft op de thuishulp, blijft hier de thuishulp in 2015 hetzelfde
– Er komen meerdere veranderingen. Men kan ook een landelijk nummer bellen, commentaar daarop was: “Nou dat heb ik geprobeerd, ik moest een uur wachten voordat ik contact kreeg en toen wisten ze het ook niet.”
 
Toen kwamen de vragen: Het is moeilijk deze vragen tijdens een bijeenkomst te beantwoorden, omdat de situatie per persoon erg verschilt, eigenlijk kunnen deze vragen alleen beantwoord worden op het Klant Contact Centrum omdat die alle gegevens hebben. Maar uit de vragen blijkt wel dat de aanwezige mensen zich zorgen maken.
– Mijn man gaat naar een zorgboerderij in Winterswijk. Hij heeft een indicatie tot 2029, dus hij kan daar blijven? Nou…….nu nog wel, in 2015 krijgt U een keukentafel gesprek en dan moeten we het bekijken. Voor 2016 wordt voor iedereen alles opnieuw bekeken en geïndiceerd
(In principe moet de zorg in de eigen woonplaats gegeven worden.)
Deze man had in Aalten dagopvang hij werd daar erg ongelukkig en agressief van; wilde er absoluut niet meer heen. Vanaf het moment dat hij naar de zorgboerderij gaat leeft hij weer helemaal op en is weer vrolijk. De mevrouw is vol vertrouwen dat het goed komt…….
– We moeten steeds meer zelf betalen, dan komen we onder de bijstandsnorm. Hoe moet dat nu.
Dan kunt U bijzondere bijstand krijgen, mits….. U niet veel vermogen of een eigen huis heeft, men wist niet hoe duur dat huis mag zijn. Deze regels gelden wel bij de bijstand, maar niet bij de WMO. Daar wordt niet naar het vermogen en inkomen gekeken. Ga naar het Klant Contact Centrum, daar kunnen ze het U precies vertellen Dat eigen huis is er wel, deze mensen willen niet uit hun huis……
Hoezo niet vrezen??
-Een andere mevrouw: De zorg voor mijn man wordt steeds duurder, omdat we steeds meer zelf moeten betalen. Ik ben 7 jaar jonger dan mijn man, hij komt binnenkort in de AOW. We moeten het overbruggen dat ik de eerste 7 jaar geen AOW krijg daarvoor hebben we gespaard, kunnen we dan geen bijzondere bijstand krijgen?
-Een mantelzorger: Mijn partner heeft veel zorg nodig, ik moet een knieoperatie krijgen, er is mij begin 2014 gezegd dat hij dan ergens tijdelijk opgenomen kan worden, is dat in 2015 nog zo? Deze mevrouw moet naar het Klant Contact Centrum dat in januari in de Hofstraat geopend wordt om het samen uit te zoeken. 
 
Als Progressieve Partij maken wij ons zorgen of alles wel goed geregeld is. Daar kan de gemeente ook niet alles aan doen. Het Rijk kwam ontzettend laat met allerlei gegevens en regels. Nog steeds is niet alles bekend. Dus als u iets niet begrijpt, vragen hebt, ergen niet mee eens bent moet u aan de bel trekken!
De gemeente heeft geprobeerd zo compleet mogelijke informatie samen te stellen.Kijkt u daarvoor de in gemeentelijke advertenties van 9, 16 en 23 december.  U vindt de advertenties ook op de website van de gemeente Aalten onder deze link:
Informatie van de Rijksoverheid vindt u onder:
Wilt u liever  uw vragen persoonlijk stellen neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Aalten: Hofstraat 8, Aalten.
 
2015 wordt voor veel mensen een spannend (overgangs)jaar. Daarom onze welgemeende beste wensen voor 2015!
 
Reageren? joop.wikkerink@progressieve-partij.nl
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *