week 50 (klik hier)

Misschien hou je van jaaroverzichten. Hieronder één over politriek Aalten, Dezelfde tekst verscheen in Bredevoorts Nieuws.
 
In mijn archief zitten 43 verslagen over het jaar 2016 vanuit de gemeenteraad. Met die verslagen probeer ik globaal aan te geven waar de gemeenteraadsleden zich zoal mee bezighouden in de week. Om een nog wel eens voorkomend misverstand uit de weg te ruimen: raadslid is een vrije-tijdsfunctie. Sommige raadsleden hebben drukke banen, sommige werken parttime, zijn ondernemer en ook sommigen zijn pensionado; die hebben wat meer tijd. Volgens burgemeester Berghoef is raadslid “de best betaalde hobby”. Hij zegt er dan altijd bij: “dat zeg ik gekscherend”. Maar hij zegt het toch maar. Ik heb al eens uitgerekend dat ik persoonlijk ongeveer 2 euro per uur netto ontvang voor het werk in de raad. U mag zelf beoordelen of dat de best betaalde hobby in Nederland is. Dan komen wethouder en burgemeester altijd nog eerst. Het is wel een hele leuke hobby. Ook al zit “de”politiek tegenwoordig in de hoek waar de ongerichte klappen vallen.
 
Als je al die 43 verslagen doorleest dan valt in elk geval op dat er dat jaar veel personeelswisselingen zijn geweest. Willie Oort vertrok geridderd en werd vervangen door Rudi ter Maat (PvdA). Bode Joop Ormel ging met pensioen. Guido Uland werd door Rob Boerendonk opgevolgd (Progressieve Partij) en wethouder Erik Luiten door Gerard Nijland uit Angerlo (CDA). Tenslotte kondigde burgemeester Berghoef zijn vertrek begin 2017 aan. Het meest spectaculaire was natuurlijk het vertrek na het zgn. BING-rapport van Erik Luiten als wethouder en het gegeven dat wethouder Kok een motie van wantrouwen overleefde als gevolg van datzelfde Bingrapport. Er waren ook wel mooie dingen. Het centrum in Aalten werd opgeleverd, discussies rond bestemmingsplan landelijk gebied werden afgerond (het plan zelf nog niet) en er kwam min of meer duidelijkheid in enkele sociale projecten (o.a.overgang Hamland naar Laborijn), over de afvalinzameling en regiotaxi.
 
In  januari ontving Gerrit Simmelink uit Barlo de gemeentelijke erepenning op de nieuwjaarsreceptie in Dinxperlo. SV Bredevoort kwam inspreken over de belabberde onderhoudsituatie van de velden en wat daar omheen lag; het niet nakomen van afspraken enz. Inmiddels lijkt dat opgelost. Papierophalers klaagden dat ze niet meer nodig waren. En de Sociale Raad dat ze niet gehoord werd. En tenslotte een deel van de gemeenteraad dat er niet overlegd was met het buitengebied over de groencontainer.
 
In februari werd het bestemmingsplan Slingeplas besproken. Wanneer dat tot uitvoering komt ligt aan Leisure lands. Insprekers waren Paul Koot, Bertus ten Harkel van de Wilbeheer Eenheid en Juun Timmerman van de Vogelwerkgroep. Tijdens de raadvergadering was er raadsbreed de opvatting dat de politieplas als wild- en vogelgebied moet worden behouden. In de raad mopperde de oppositie over weer kostenoverschrijdingen van het nieuwe gemeentehuis. Even later begon de bouw. En de raad sprak af dat er tot 2025 maar plaats is voor 300 nieuwbouwwoningen.
 
In maart werden veel acties gevoerd. Boze ontslagen TSN-huishoudelijke hulp medewerksters bezetten ook het gemeentehuis van Aalten. De ex-bloemenvouwers kwamen ook in de hal van het gemeentehuis zitten om hun achterstallig loon op te eisen. De provincie trok de melk op voor financiële steun aan glasvezelprojecten in het buitengebied (een lang drama zou dit worden) en na enige druk en het openbaar worden van het onderzoeksrapport trad Luiten tijdelijk terug als wethouder. Ook Kok werd in dat rapport fout handelen door het doorgeven van vertrouwelijke informatie aangewreven.
 
In april werd al gesproken over overgang van Hameland naar Laborijn. Er bleef lang onduidelijkheid over de randvoorwaarden. Twee lange avonden waren nodig om de zienswijzen op het bestemmingsplan buitengebied te behandelen. De Dalton school in Bredevoort wilde de kleutergroep integreren en Hans te Lindert kwam dat toelichten, de BMC mag van de meerderheid van de raad naast Inratuin een clubhuis neerzetten en de interpellatie van de Progressieve Partij voor hetzelfde loon voor TSN-medewerksters die ontslagen waren haalde het niet.
 
n mei sprak de raad flinke woorden tegen de uitzetting van een gezin uit Armenië. De VVD wilde zelfs per bus naar den Haag. Daar is nooit iets van gekomen of vernomen. Het gezin wacht nog steeds op een beslissing van VVD-staatssecretaris Dijkhoff. De duurzaamheidslening werd ingesteld. En ex-wethouder Luiten moet pacht gaan betalen voor zijn gronden, aldus een motie van HMV en PP.
 
In juni was er een heuse demonstratie voor het gemeentehuis met kamerleden Kerstens en Karabulut en een kickboxer. Men wilde eindelijk een oplossing voor het achterstallig loon van de bloemenvouwers. Het onderzoeksrapport naar de gang van zaken rond het aanleggen van het mestbassin bij de boerderij van Luiten werd uit en te na besproken. Het MT (managementteam) bemoeide zich er mee en voelde zich in de krant tekort gedaan. In de raad van 15 juni trad Luiten af en kon de meerderheid van de raad Kok wel vergeven voor het lekken van vertrouwelijk informatie richting Luiten. De rijhal van de pony- en paardensportvereniging aan de Hessenweg kan er komen. Er waren veel kinderen in raadzaal.
 
In juli kwam het Malle Babbel dossier op tafel. Erg dik, maar de meerderheid van de raad wilde er niet veel over zeggen. Volgens de coalitiepartijen had het college juist gehandeld, de zaak was opgelost, het café is dicht, de mensen die het meest last hadden verhuisd. De Progresieve Partij, HMV en PvdA wilden een rekenkameronderzoek. Dat werd wegestemd.  De naam van de opvolger van ex-wethouder Luiten werd bekend: Gerard Nijland uit Angerlo.
 
In augustus kwam hoofdstuk zoveel van het glasvezel-buitengebied-boek naar buiten. Een bedrijfje CIF geheten zou de klus klaren en aan vraagverkenning gaan doen. Ook dat liep niet soepel. Er kwam een extra raadvergadering om de nieuwe wethouder Nijland te installeren.
 
In september werd de evaluatie van het Aaltens centrum besproken. Vooral de Gehandicaptenraad roerde zich over de stoepjes en randjes. De nieuwe wethouder bood aan een wandeling met hen te gaan doen. Ook wilde hij kijken naar alle opmerkingen die (ook vanuit Bredevoort) gemaakt werden over de ondergrondse en bovengrondse containers voor het huishoudelijk afval. Ze worden geplaatst. De erfgroedprijs werd aan raadslid Diersen uitgereikt en de burgemeester kondigde zijn vertrek aan.
 
In oktober werd de raad bijgepraat over de situatie bij Figulus: volgens hen gaat het weer de goede kant op en ondernemen ze samen –ook met Bredevoortse jongeren- veel initiatieven.De aanrijtijden van de ambulance vooral in Dinxperlo zijn nog steeds abominabel slecht. Er wordt steeds verbetering beloofd als we gaan samenwerken met Duitsland. De eerste discussies over de woningbouwvermindering vinden plaats. Veel teleurstelling, woede en beschuldigingen vanuit de buurtschappen. In de raad wordt in november afgesproken alle suggesties te verzamelen en een nieuw voorstel voor te leggen.
 
November is vooral begrotingsmaand. De raad moest door 108 pagina’s begroting en 59 pagina’s vragen en antwoorden. Veel ideeën werden geopperd, die werden later gebundeld en komen in de loop van de tijd aan de orde (75 stuks). Het Naoberfonds werd positief geëvalueerd (gaat dus door) en de raad wisselde zich zelf uit met Bocholt.
 
In december werden de raad en publiek op de hoogte gebracht van de wijzigingen per 1 januari in de regiotaxi, de samenwerking tussen gemeenten in de regio en de samenwerking op re-integratiegebied met Laborijn. Op 20 december leidde burgemeester Berghoef zijn laatste raadsvergadering.
 
Reageren? joop.wikkerink@progressieve-partij.nl
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *