week 5 (klik hier)

Hoe gaat het nu met een nieuwe burgemeester?
Die vragen worden natuurlijk gesteld. Allereerst heeft de Commissaris van de Koning een waarnemend burgemeester voorgedragen op 19 december. Toen er een gesprek was geweest met de vertrouwenscommissie i.o. , en dit positief verlopen was, werd de waarnemer Arnold Gerritsen uit Zutphen meteen beëdigd. Sinds 18 januari is hij aan de gang, een dag na het aftreden van burgemeester Berghoef. Hij blijft tot er een nieuwe burgemeester is.
 
De vertrouwenscommissie.
Bij alles wat gebeuren moet rond de benoeming van een nieuwe permanente burgemeester is de vertrouwenscommissie een belangrijke schakel. Deze bestaat uit een groep raadsleden (meestal de fractievoorzitters) en enkele adviseurs. In dit geval twee wethouders en de gemeentesecretaris. De griffier verricht het secretariaat. De vertrouwenscommissie heeft een belangrijke taak om uit de door de Commissaris der Koning geslecteerde kandidaten een voordracht te doen. Dat moet in volstrekte geheimhouding. Alle stukken en verslagen daarover worden wel 75 jaar achter slot en grendel in verzegelde enveloppen bewaard. Immers het zou vervelend zijn als bekend werd (ook over 10 jaar) dat persoon X  gesolliciteerd heeft op het ambt van burgemeester van de gemeente Aalten en het niet geworden is. Dat kan de belangen van die persoon schaden.  Aan de andere kant kun je je afvragen waarom er zo’n poppenkast omheen gemaakt wordt en of dat nog van deze tijd is.  Tot nu hebben we dus nog te maken met  officieel opgelegde geheimhouding voor de  vertrouwenscommissie. Zover is het echter nog niet. De vertrouwenscommissie is nog steeds in oprichting. Ze heeft al wel veel werkzaamheden verricht, maar wordt pas officieel geïnstalleerd tijdens de raadvergadering van 6 maart a.s. Tijdens die raadvergadering komt de Commissaris nl. de profielschets voor de nieuwe burgemeester bespreken met de raad. 
 
Profielschets.
De voorbereidende werkzaamheden van de vertrouwenscommissie i.o. besloegen tot nu toe het opstellen van die profielschets. Welke type burgemeester zoeken we? Wat is goed voor Aalten en de Achterhoek?  Eigenlijk is deze profielschets opgebouwd uit drie elementen. De eerste groep eisen  komt van een advies van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Die hebben een rijtje gemaakt van basiscompetenties voor een burgemeester. Eigenlijk zijn dat eigenschappen die elke burgemeester zou moeten hebben. Zoals stressbestendigheid, vermogen tot binden, boven de (politieke) partijen staan enz.  Het tweede groepje eisen komt van de fracties; die mochten allemaal wat punten inleveren. Natuurlijk deed iedereen dat zo’n beetje uit zijn eigen opvatting wat goed is voor Aalten. En ten derde – en dat was uniek voor Aalten dit keer- kon via een enquête in de gemeentelijke advertentie en op internet vanuit de bevolking ook een wensenlijstje ingevuld worden. Via multiple choicevragen en via een open vraag. In de pers en media is al over de uitslag bericht. Meer dan 400 mensen namen de moeite hier op te rageren.  Uit al die elementen heeft de vertrouwenscommissie de profielschets samengesteld. Natuurlijk kon niet alles erin, want schapen met tien poten bestaan niet.  De fractievoorzitters mogen ook nog op een you-tube-filmpje in een korte pitch aangeven welk type burgemeester ze zoeken.  Zoals gezegd is er op 6 maart een raadsvergadering (openbaar) waarin de Commissaris van de Koning reageert op de opgestelde profielschets. Als we het met elkaar eens zijn wordt de vacature voor burgemeester van Aalten opengesteld. En komt er een publicatie in de gemeentelijke openbare organen. Natuurlijk pikt de pers dit op en komen er ook stukjes in de krant dat sollicitanten tot een bepaalde datum  kunnen solliciteren. Tijdens diezelfde vergadering wordt dus de vertrouwenscommissie officieel geïnstalleerd en zijn de werkzaamheden van die commissie vanaf dat moment geheim. Nadat de sollicitatietermijn verstreken is (wanneer dat is zal de Commissaris op 6 maart wel bekend maken)  wordt vanuit het Provinciehuis gemeld wat  de solliciatieronde heeft opgeleverd. Dat gebeurt in algemene termen. Bijvoorbeeld er hebben 36 personen gereflecteerd,waaronder 16  vrouwen en 20 mannen; de politieke kleur is als volgt (aantallen met partijvoorkeur); kan dus ook partijloos zijn) en vaak wordt ook nog aangegeven  hoeveel sollicitanten er  op dit moment in het openbaar bestuur werkzaam zijn of in het bedrijfsleven. Een andere keer verder.
 
Reageren? joop.wikkerink@progressieve-partij.nl

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *