week 48 (klik hier)

Is er een dissident in de coalitie?
 
Onverklaarbare uitslag van de wethoudersverkiezing afgelopen dinsdag. De ChristenUnie droeg dinsdag als opvolger van Arnold Rots de heer Henk Wiltink voor. Ik vind het wel vreemd dat daar geen toelichting bij kwam.  Het was wel zo dat er in de twee weken voorafgaande aan de raadvergadering de mogelijkheid geboden werd aan de oppositiepartijen kennis te maken met de kandidaat-wethouder. Ik neem aan dat hij voor die tijd al de zegen van de coalitiepartijen had. En men daar ook indringend met hem gesproken heeft.  Ook onze fractie heeft met Henk Wiltink gesproken (met wel vijf mensen, ik kon er niet bij zijn). Dat was een positief en prettig gesprek. Maar ook eerlijk. We hebben daar ook aangegeven dat wij zijn functioneren eerlijk, kritisch en zakelijk zullen beoordelen. Als het ons niet zint, zullen we dat melden.
Blijft het vreemd dat iemand zonder toelichting kandidaat gesteld wordt.
 
Alleen oppositie zegt iets
De oppositiepartijen namen de gelegenheid te baat om iets van een soort stemverklaring af te leggen. Allereerst gaf Henk Meerdink aan dat het ontbreken van politieke ervaring van de heer Wiltink zo zwaar weegt voor zijn fractie dat hij tegen ging stemmen (2 stemmen). Natuurlijk was dat niet persoonlijk bedoeld, was het een prettig gesprek; men kent dat typische Meerdinkiaanse gedraai wel. Eigenlijk vindt Henk dat er maar één op die stoel hoort. En dat is hij. Maar ja hij is geen lid van de ChristenUnie.
Dan de VVD. Volgens Martin Veldhuizen is het ontbreken van politieke ervaring ook een ernstige handicap voor een nieuwe wethouder.  De fractie had ook een prettig gesprek gevoerd, bladiebla enz.  Martin kondigde aan dat de VVD-fractie blanco ging stemmen (2 stemmen). Dat is dan niet geheel duidelijk. Wat is nou blanco. Niet voor, niet tegen, kan ons niet schelen?  Dat van die politieke ervaring blijft toch een vreemd argument. Zeker uit de mond van de VVD. Hun enige wethouder in de afgelopen jaren, Teeuwsen, kwam ook direct in het College (na de coup van CDA-er Ostendorp), zonder enige ervaring. De pot verwijt de ketel?
Ook Willie Oort (PvdA) ging blanco stemmen. Ook vanwege de politieke ervaring. Het rare is dat de PvdA geen behoefte had aan een gesprek met de beoogde kandidaat. Misschien had een gesprek wel duidelijk gemaakt dat dat gebrek aan ervaring helemaal niet erg is. Beetje half.
 
Bijdrage Progressieve Partij
Ik heb drie dingen betoogd. Ten eerste het stellen van een kandidaat is de verantwoordelijkheid van een coalitie-fractie. In dit geval de ChristenUnie. Of dat iemand met welke ervaring en kennis dan ook is, is in de eerste plaats aan hen. Het argument van het niet hebben van politieke ervaring is vreemd uit de mond van de VVD (zie boven). Is voor ons in het licht van de verantwoordelijkheid van de ChristenUnie ook niet zo relevant. Ten derde heb ik er mijn verwondering, verbazing en teleurstelling namens de fractie van de Progressieve Partij uitgesproken dat de grootste partij in de raad van Aalten die zicht tooit met een C geen directe verantwoordelijkheid neemt voor een portefeuille in het sociaal domein. En aangekondigd dat wij als fractie dus voor stemmen (3 stemmen).
 
Opvallend is de houding van de coalitiepartijen. Zij zeiden boe noch bah. Geen verklaring over de portefeuilleverdeling, geen warme aanbeveling voor de kandidaat, geen ondersteuning van de ChristenUnie. Nog opvallender was de uitkomst van de stemming. Er waren 3 blanco stemmen (VVD en PvdA) en drie tegenstemmen (2 van de HMV). Onze fractie heeft voorgestemd. De anderen hebben zich niet uitgelaten. Dan wordt het plussen en minnen. In de coalitiepartijen zit du één tegenstem. We kunnen  gevoeglijk aannemen dat deze niet bij de ChristenUnie zit.  Dat betekent dat iemand van Gemeentebelangen of het CDA tegengestemd heeft (let wel niet blanco, maar tegen). Ik verwacht, gezien de college-volgende houding van Gemeentebelangen dat de tegenstem niet daar zit. Zij gaan immers bijna altijd akkoord wat de meerderheid in het college en coalitie wil. Blijft over het CDA.
 
Binnen het CDA lijkt dus iemand tegen de ChristenUnie-kandidaat gestemd te hebben. Zonder dat in het openbaar te motiveren. Ook heeft de fractievoorzitter Jos Wessels niet aangegeven dat de fractie niet unaniem is (hij hoeft nog niet eens te zeggen wie). Dat geeft te denken. Er zit dus een mol in de coalitie. Fijn begin voor een nieuwe wethouder. 
Ook opvallend is dat de nieuwe wethouder, nadat hij benoemd was niet even iets van zich liet horen. Een bedankje of zo, een statement, een voornemen, een oproep, noem maar wat. Vond ik ook wel een beetje onbeleefd richting raad.  O, wat was het stil aan de overkant……
 
 
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *