week 47 (klik hier)

Mensen zijn betrokken bij hun leefomgeving!  
 
Dat bleek o.a. op onze meedenkavond donderdagavond in Dinxperlo.  Twee onderwerpen stonden centraal. De veiligheid van fietsers en voetgangers en de wensen, ideeën van de georganiseerde landbouw. We begonnen met een klein groepje bij de school  de Bosmark. Onder leiding van Rob Boerendonk keken we naar een aantal knelpunten voor fietsers en voetgangers en bedachten hoe die op te lossen. Vervolgens togen we naar De Sander waar nog meer Dinxperlo-ers op ons zaten te wachten om hun zorgen en ideeën over knelpunten te uiten. Het ging over kleine mogelijke verbeteringen tot aan gevaarlijke situaties door veel sluipverkeer. Zelfs per mail werden enkele gevaarlijke situaties aangedragen. We hebben besloten alle genoemde knelpunten, oplossingen en ideeën op te schrijven en door te geven aan de afdeling Verkeer in de gemeente. Dit is wat naar ons idee politieke partijen moeten doen: ideeën, plannen, klachten ophalen bij mensen in hun eigen leefomgeving. En vervolgens deze ideeën en plannen doorvertalen naar het beleid en het bestuur. Niet alles kan en moet. Maar mensen weten het best zelf wat in hu omgeving gebeurt. Dat moeten we als politieke partij “doorvertalen”.  En dan blijken mensen opeens heel geïnteresseerd te zijn in de “gemeentepolitiek”.  Als je maar een platform, een luisterend oor biedt en dit wil doorvertalen. De Progressieve Partij is zo’n partij. 
 
Om plm.20.45 uur kwamen twee vertegenwoordigers van de LTO (de georganiseerde landbouw), later voegden nog twee bestuursleden bij hen. Uiteraard ging het even en fel over de Kalverweidendijk en de mega-varkensstal die daar vergund is. Tegen de wil van de Progressieve Partij.  De LTO legde uit hoe hun structuur is. Ze hadden een soort wensenlijstje bij zich. Dat bevatte bijv.: bouwblokken van 1,5 ha die voor 60-70% bebouwd mogen worden, hogere windemolens, goede wegen in het buitengebied, zonder drempels, maar wel met asverspringingen en gematigde lasten. Ook wij hadden natuurlijk wel wat noten op onze zang: de gevolgen van de afschaffing van de melkquota, natuur versus landbouw en de zin en onzin van mestvergisting. Het werd een uiterst plezierig en positief gesprek. Het werd nogal laat. De deelnemers denken erover om deze gesprekken in een of andere vorm voort te zetten. De georganiseerde landbouw vindt het prettig dat –in tegenstelling zoals enkele hardliner-VVD-ers in de raad denken- de Progressieve Partij een open oog en oor heeft voor de landbouw in het buitengebied. De Progressieve Partij vindt het prettig om te spreken met landbouwvertegenwoordigers die hun stokpaardje thuis laten en meedenken over de nadelen van de huidige landbouw en veeteelt. Ook hier denk ik dat een politieke partij er is om te luisteren, ideeën mee te nemen, eigen standpunten te toetsen aan opvattingen van anderen en waar mogelijk om te zetten in maatregelen en praktische oplossingen. Dat wil de Progressieve Partij ook doen, al meer dan 30 jaar lukt ons dat. Soms met een paar mensen, soms met buurtbewoners, soms met belangengroeperingen.  Onze volgende mee-denk-avond in december gaat over de woningmarkt. Hoe kan het dat het soms lijkt dat er geen hypotheek meer verstrekt wordt; goedkope huizen leeg blijven staan en jongeren ook niet in huurhuizen schijnen te willen (zoals de woningcorporatie beweert). Noteer vast: 12 december, 20.00 uur bij Schiller.
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *