week 44 (klik hier)

Veel verzet tegen subsidiekorting.
Nodig zijn: veiligheid, visie en voortrekkersrol.
Precies drie uur lang hoorden raadsleden dinsdag waarom er niet gekort moet worden op waarderingssubsidies en bijdragen aan sport, cultuur en erfgoed. Tijdens het rondetafelgesprek was de begroting 2015 onderwerp van bespreking. Het College heeft veel verenigingen, organisaties en clubs een brief geschreven dat hun subsidies verlaagd worden en bij sommige (kleinere) bedragen helemaal op houden te bestaan. Dat laatste is het geval bij de zgn. waarderingssubsidies. Het is een voorstel van het College van burgemeester en wethouders, dus moet nog door de gemeenteraad aangenomen of afgewezen worden. Dat gebeurt tijdens de begrotingsvergadering op 11 november.
Tijdens deze RTG (rondetafelgesprek) waren er maar liefst 13 insprekers die het woord voerden namens 19 instellingen of organisaties, waarvan er sommigen (zoals de Sportraad) dan weer meerdere clubs vertegenwoordigden.
 
Kleine verenigingen voelen zich miskend.
De kritiek vanuit het verenigingsleven was eigen drieledig. Ten eerste braken kleinschalige initiatieven zoals het Cultuurcafé en de Ouderenbonden, die ook maar een paar honderd euro waarderingssubsidie per jaar krijgen, een lans voor behoud van dat bedrag. Van dat bedrag kunnen ze net een paar organisatiekosten betalen. En er zijn al veel vrijwilligers betrokken die er al veel tijd en geld in stoppen. Dan is een paar honderd euro welkom. Voor andere verenigingen gaat het iets verder. bijv. SSS Irene, de turnvereniging uit Lintelo. Zij organiseren veel onder de vlag van de vereniging. Al die kleine initiatieven bij elkaar maken het een actieve club. Maar als van al die kleine initiatieven de kleine subsidie opdroogt, zullen zij de contributie behoorlijk moeten verhogen. Wat dan gebeurt, laat zich raden. Maar ook het feit dat de gemeente en gemeenschap hun activiteiten erkent en waardeert is van belang. Dus het afschaffen van waarderingssubsidie –en dat is het tweede punt van kritiek- voelt als het afschaffen van de waardering. Kritiek kwam ook van Gerrit Rutgers van de Pol. Zij hadden een kleine bijdrage aangevraagd voor het Repaircafé, en werden doorverwezen voor advies en ondersteuning naar Figulus. “Wij willen alleen maar een paar euro, geen bemoeienis van Figulus.” Ook anderen gaven aan niet veel van de door het college aangevoerde vrijwilligersondersteuning te merken.
 
Grote organisaties moeten stoppen of krimpen.
Een derde punt van kritiek kwam van de wat “grotere” organisaties zoals de muziekscholen (o.a Boogie  Woogie in Winterswijk), de bibliotheek en het museum. Al deze organisaties draaien voor een deel op gemeentelijk subsidies, zijn ook zeer actief met het verhogen van eigen inkomsten en kosten besparen. Maar zij geven aan dat een dergelijke grote korting zoals dit college nu voorstelt een doodssteek kan zijn voor hun organisatie. Tegelijk geven ze aan dat de voorgestelde bezuinigingen en tijdpad door het college niet realistisch is. Volgens wethouder Kok gaan de bezuinigingen pas in 2016 in. En moeten de organisaties zelf manieren vinden om hierop in te springen. Eén van de vormen is het verhogen van de eigen bijdrage. Volgens wethouder Henk Rijks moet dat ook mogelijk zijn. “Als de bibliotheek de contributie met 1,50 verhoogt, zijn ze een heel eind”. “Immers als ik een avondje naar de DRU ga ben ik ook 40-50 euro kwijt.” Dat rekensommetje werd bestreden door de directeur van de bibliotheek. Voorbeeld: de leden van de bibliotheek beneden de 18 betalen geen contributie. Dus die kun je ook niet verhogen. Het museum, met veel aanhangers op de tribune, heeft de raad als een zeer uitgebreide motivatie gegeven waarom niet gekort kan worden. Gebeurt dat wel, dan stort de boel inhoudelijk en gebouwelijk in elkaar. Zij werden ondersteund door de woordvoerder van het Grenslandmuseum in Dinxperlo. “Wij zijn kleiner, minder bezoekers, maar willen ook graag up-to-date blijven en investeren. Dat kan alleen maar als de gemeente onze inzet waardeert”. Na drie uur vergaderen concludeerde wethouder Kok dat dit voorstel “waarschijnlijk niet door zou gaan, omdat de raad in meerderheid tegen leek”. Kennelijk gooit hij bij voorbaat de handdoek in de ring. Dat zal blijken op 11 november.
 
Hoe nu verder? Veiligheid, visie en voortrekker
Het college opereert “te kort door de bocht”en op een ouderwetse “pavlov-manier”. Er is geld te kort? Oh, dan bezuinigen we wel op cultuur, muziek, erfgoed, verenigingen. Die kunnen de contributie nog wel een beetje verhogen. En dan natuurlijk als altijd de opmerking van Henk Rijks (wethouder van gemeentebelangen):  ”ik moet ook 40-50 euro betalen als ik een avondje naar de DRU wil”.  Dat is typische Rijks-redenering: als ik het kan, kunnen anderen het ook. Zijn politieke wereld is niet groter dan zijn eigen leefwereld. Dat is zorgelijk voor een wethouder die zoveel  taken in de “zachte sector” heeft. Je zou een op een breder referentiekader hopen van een wethouder WMO en Jeugd.
De wereld verandert. Ook in de gemeente Aalten en de Achterhoek. Er staan voorzieningen onder druk, maatschappelijk vastgoed komt leeg te staan. Dat betekent dat we daar een fundamentele discussie over moeten voeren. Op gemeentelijk niveau, maar ook op regionaal niveau. Samenwerking en ondernemerschap, ook in de cultuursector, zijn daarbij kernwoorden.  De (lokale) overheid heeft daarbij voor veiligheid, visie en een voortrekkersrol te zorgen. Veiligheid betekent: geef eerst nu rust aan de basis, een veilige –financiële- omgeving waarin de toekomst onder ogen kan worden gezien. Draai niet eerst de kraan dicht en zeg dan: je moet ondernemender zijn. Visie betekent: koers op samenwerking en buit je sterke punten uit als gemeente. We hebben het al vaker gezegd: Thema’s voor Aalten: vrijheid, voor Bredevoort: boeken, voor Dinxperlo: Grens. En visie toont ook moed: welke gemeente in de Achterhoek zegt als eerste: wij hebben één groot theater in Doetinchem en in de dorpen organiseren wij (vernieuwende) kleine producties zoals Klein theater in Dinxperlo? De voortrekkersrol bestaat hieruit dat de gemeente partijen bij elkaar brengt, ideeën uitwisselt en ondersteunt, maar niet met het mes op de keel van enorme subsidiekorting.
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *