week 43 (klik hier)

Rampzalige “discussie”over coalitieaccoord.
 
De coalitiepartijen GB, CDA en CU stuntelden, sommige oppositiepartijen schreeuwden. Kortom de “discussie” over het coalitieaccoord leek er een tussen gehoorgestoorden. Volgens fractievoorzitter van het CDA Jos Wessels was de behandeling van het coalitieakkoord in de raad volgens de coalitie uniek verlopen. Daar wilden ze wel een gewoonte van maken. Fracties hadden hun commentaar kunnen leveren en daarop was van de zijde van de coalitie een “memorie van antwoord” gekomen. Volgens de coalitie waren er “best waardevolle suggesties gedaan”, die verderop in de “regeerperiode”aan de orde konden komen. De oppositie dacht daar héél  anders over. “Gooi het ding maar in de prullenbak; Walter van GB snapt er helemaal niets van”, was zo ongeveer het commentaar van Bruil (HMV). Vooral het niet-beargumenteerde wijzen naar het coalitieakkoord hing de oppositie mijlenver de keel uit. Geen argumenten, geen discussie, alleen maar koppen tellen. De coalitiepartijen vonden dat ze best argumenten gebruikten. En dat de oppositie nu eenmaal best kritisch mag zijn. Een poging om in gesprek te komen met mijn vraag aan de coalitie: “bent u van de (sterke) raad, of van het (te volgen ) college; wat zou u willen dat de rol van de oppositie moest zijn”, mislukte, doordat beide kampen zich verschansten in hun schuttersputjes. Volgens de journalist van de Gelderlander overtuigde de coalitie allerminst en was de oppositie ook geen eenheid (kan ook niet met al die verschillende stromingen daarin).Volgens een wethouder (van de coalitie dus) was het 2-0 voor de oppositie.
 
Discussie tussen gehoorgestoorden.
Het gesprek leek gevoerd te worden door gehoorgestoorden. De woordvoerders van de coalities (Wessels, Walter, Pennings) verkrampten zich in herhalingen dat zij best argumenten aanvoerden, dat de kiezer gesproken had en dat de oppositie nu eenmaal kritisch mag zijn. Die laatste liet zich ook niet onbetuigd door ietwat “zuigend”om argumentatie te vragen. Die komt er niet. Dan trekt men zich terug in een soort arrogantie gevoed door onzekerheid: “u hebt kritische opmerkingen, dat mag best hoor!!” Dat soort houding en opmerkingen helpen niet, daarvan gaat het bloed koken. Wessels zei dat hij dat begreep. Maar ging gewoon door met zichzelf herhalen.  Misschien moet de oppositie ook niet met teveel argumenten of opmerkingen tegelijk komen. Maar één voor één standpunten afpellen en bediscussiëren en tot een conclusie leiden. Inmiddels gaat het al lang niet meer over wat er wel en niet staat in het coalitieakkoord of wat er wel of niet van de oppositie is overgenomen (niets), maar om twee dingen. Ten eerste de opvatting over de rol van de raad. Volgens Wessels was mijn vraag: “waar bent u van: van de sterke, zelfbewuste, onafhankelijke raad of zit u in de raad om de voorstellen van het college te steunen”, een valse tegenstelling. Dat mag hij nog eens uitleggen. Tot nu toe kiest de coalitie tot het kritiekloos volgen van de collegevoorstellen. 
 
Bestuurscultuur.
Te tweede gaat het over de bestuurscultuur. Ik heb tijdens de raad (uiteraard niet willekeurig gekozen) een stukje uit het verslag van de coalitieonderhandelingen in Veenendaal geciteerd. De informateur was de heer Kars Veling, behalve onderwijsman ook gerespecteerd Eerste Kamerlid van de voorlopers van de ChristenUnie. Hij schrijft over Veenendaal: 
a. De bestuursstijl moet goede aandacht hebben. Trefwoorden zijn: programma niet te gedetailleerd maken, niet krampachtig denken langs lijnen van coalitie versus oppositie, werken met wisselende meerderheden, college moet draagvlak zoeken in de hele raad, dualisme serieus nemen, sterke bestuurders zijn geen managers, bestuurders communiceren open met de samenleving, controle door de raad niet te gedetailleerd. Een basis van vertrouwen is van groot belang, ook als er politieke meningsverschillen zijn. 
b. Over veel lokale zaken lopen de meningen niet sterk uiteen. Dat maakt het mogelijk om ook in inbreng van de fracties buiten de coalitie te benutten. 
Dit moet toch in Aalten ook mogelijk zijn?
Veenendaal heeft trouwens een coalitie van ChristenUnie, SGP, D66 en VVD…….
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *