Week 41 (klik hier)

Politie steeds verder weg 
 
Althans dat lijkt zo als je het verhaal van de inbraken bij Altec leest. 
Dat verhaal van het hoogst ongelukkig optreden van de politie(leiding) na een inbraak in de kantine van tennisverenging Altec kwam maandag in de agendacommissie van de raad ter sprake. Nadat er ingebroken was, via het alarm de politie ook gearriveerd was, vond men de “buit”, een tv-toestel, in de bosjes. Kennelijk daar neergelegd om later opgehaald te worden. Ook werd een fietser gesignaleerd. Het verzoek om te “posten”en te wachten tot de dader de spullen kwam ophalen werd door de politieleiding genegeerd. “Geen prioriteit”.  En dat zelfs twee keer. Door dergelijke keuzes van de leiding wordt de werkvloer gefrustreerd. Maar ook de mensen die nog aangifte willen doen worden teleurgesteld en vervallen in een houding: aangifte helpt toch niet.
Natuurlijk is de beslissing va de politieleiding “geen prioriteit” te geven aan opsporing van “kleine”dieven ingegeven door de keuzes die door de “baas” van de politie gemaakt zijn. Dat is de minister van Binnenlandse Zaken, van Opstelten (VVD). Hij heeft de nationale politie ingesteld. Dat is goedgekeurd door een meerderheid in politiek Den Haag. Die nationale politie zorgt ervoor dat vooralsnog de onduidelijkheid en bureaucratie zijn toegenomen. Er zijn steeds te weinig politiemensen op straat en in functie. Veel achter de computer en drukdoende met procedures en papier. Tot overmaat van ramp zijn de bevoegdheden steeds verder van het lokale niveau komen te liggen. De burgemeester (vroeger “hoofd van de politie” ) heeft niks meer te zeggen; de gemeenteraad (vroeger betrokken bij de vaststelling van prioriteiten) heeft geen invloed. 
Er zijn trouwens ook wel positieve dingen te noemen. Het gebruik van sociale media door de politie neemt toe en is ook effectief. Systemen als Amber-alert of burgernet helpen om  de ogen en oren open te houden. Twitterende en fietsende agenten heeft ook wel wat. Echter de gewone mensen willen ook graag de gewone politietaken zichtbaar hebben.  Dat heeft de korpschef ook in de gaten. Hij wil een soort klantenpanel gaan vormen in de Achterhoek met beurtelings leden van de gemeenteraden als lid. Een van de motieven daarvoor is dat hem gebleken is dat zelfs zijn eigen wijkagenten niet op de hoogte zijn van de lokale  beleidsplannen. Die beleidsplannen zijn opgesteld met een hele lichte invloed van de gemeente. De vraag is of  de nadelen van  de grootschalige structuur van de nationale politie ingedamd worden door zo’n klantenpanel. 
Intussen zit de tennisvereniging met een kater. Wat te doen? Een briefje richting Opstelten heeft natuurlijk geen enkele zin.  Klagen bij de burgemeester of gemeenteraad ook nauwelijks. Ik heb de secretaris van de vereniging de volgende suggesties aan de hand gedaan:
 
Wat kunnen we doen?
-Allereerst ben ik benieuwd naar de reactie van de burgemeester. Hij zou “het ter sprake”brengen. Waar en wanneer. Het is treurig maar de burgemeesters in Nederland zijn als het gaat om politiezaken als een generaal zonder leger en een koning zonder land. Dus ik zou van hem wel terug willen horen wat er met zijn “ter sprake brengen”gebeurd is. Gaat hij dat bij je terugmelden, of moet ik het hem in een vergadering vragen.
-Ten tweede moet dit verhaal toch lijkt mij de publiciteit in. Liefst met meer voorbeelden. Ik vind het altijd van belang te schetsen wat de daadwerkelijke gevolgen zijn van de wat abstracte besluitvorming in Den Haag. 
-Ten derde is de politie best wel bezig met kritiek en het zich open en klantvriendelijk opstellen. Dus ik heb gegoogled en bijgaand klachtenformulier gevonden. Het indienen van een klacht moet altijd tot een reactie leiden. Die kan weer leiden tot een actie enz. Dus ik zou als vereniging een klacht indienen. En daar weer publiciteit over maken zodat wellicht meer onbevredigende situaties gemeld gaan worden.
-Als deze acties ondernomen zijn en ze hebben niet tot bevredigende resultaten leiden zouden we als raad een motie “Aalten waarschuwt voor de laatste maal” kunnen aannemen, die verspreiden onder buurtgemeenten enzovoort. In die motie zou dan bijvoorbeeld kunnen staan dat wij ons haast gedwongen worden tot instellen van burgerwachten enz. Overigens een soort preventieproject voor leegstaande sportkantines. Zou dat een idee zijn?
 
Het gevolg is dat de gedupeerde vereniging in elk geval een klacht heeft  ingediend en de publiciteit via de Gelderlander gezocht. Misschien moet het dan maar zo. En de agendacommissie heeft de politiechef maar eens uitgenodigd voor een gesprek (in januari).
Zie het artikel in de Gelderlander:
http://www.gelderlander.nl/regio/achterhoek/inbraken-bij-tennisclub-gekloot-van-politie-zat-1.4044489?ref=list_of_12_articles_and_more
 
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *