week 4 (klik hier)

Wat is de toekomstige centrumfunctie: boodschappen of ontmoeting?
 
Donderdag organiseerden we een informele bijeenkomst in de voorkamer van Schiller. We hadden Bernd Jan Klein Entink uitgenodigd, eigenaar van enkele modewinkels in Aalten en Dinxperlo, projectleider destijds van de herinrichting van Aalten (visie ”De schoonheid ontsloten”.) en ook motor achter een nieuwe winkeliersvereniging die met hulp van een reclamebelasting gezamenlijke promotieactiviteiten wil ondernemen. We waren vooral benieuwd naar zijn visie op het winkelcentrum Dinxperlo, maar ook of de concrete projecten in het centrum van Aalten nu uitgevoerd worden volgens die hierboven genoemde visie.  
 
Dat werd een interessant gesprek over o.m. de toekomst van de detailhandel en de functie van winkelcentra. Wat helder is dat het winkellandschap in een korte tijd enorm veranderd is. In Dinxperlo komen dan nog een paar problemen bij elkaar: vertrek C1000, de crisis, de brandstofaccijnzen over de grens en de doorgaande vergrijzing en krimp. Je ontkomt er niet aan in de kleinere kernen om het winkelcentrum compact te houden en dus fors te verkleinen. Dus eerst ook voor Dinxperlo een scherpe visie opstellen, dan maatregelen nemen. Natuurlijk zijn de belangen tegengesteld: supermarkten willen meer meters, liefst bij elkaar op een afstandje (parkeren) van het dorpscentrum, zoals in Aalten. Consumenten willen dat ook. Dat kan echter de doodsteek voor de centrumfuncties zijn. Dus welke functies wil je in het centrum (ontmoeting, cultuur, horeca, diensten, wonen en speciaalwinkels?). Landelijk en provinciaal speelt deze discussie ook volop. Ook hier zijn de meningen en opvattingen tegengesteld. De ene planoloog ziet niets in weidewinkels en winkelcentra buiten het stadshart; de ander denkt dat aan “Franse”toestanden niet te ontkomen is. De Provincie Overijssel heeft een aardig rapport uitgebracht over de toekomst van de “kleinere” winkelsteden. Daarin wordt de functie van de binnenstand vooral gedefinieerd als “ontmoeting”, “cultuur” en “dienstverlening”. 
 
Wat betekent dat voor de winkel “centra”: van Aalten en Dinxperlo? Je ontkomt niet aan forse verkleining van het kernwinkelgebied (daar waar de coalitiepartijen de laatste jaren juist dit gebied, om ondernemers en pandeigenaren te “pleasen” hebben vergroot). Vervolgens een scherpe formulering welke functies in dat kernwinkelgebied thuishoren. Wat ons betreft de specialisten. Speciaalzaken, dienstverlening en ambachten. Supermarkten en discounters zo dicht mogelijk tegen dat centrum aan om enigszins van de loop te profiteren. Als dat ruimtelijk niet mogelijk is moet je die gedachte wellicht ook loslaten en accepteren dat de functie van een supermarkt (concentratie) een andere functie heeft (boodschappen inladen) dan een winkelcentrum met als functies ontmoeting, dienstverlening en speciaalzaken met hun persoonlijk advies.
 
Forse verkleining van de kernwinkelcentra met een nadruk op de andere functies (ontmoeting, horeca, diensten, cultuur) zal financieel pijnlijk zijn voor de pandeigenaren die daar net buiten vallen. Ook de pandeigenaren en de ontwikkelaars van panden binnen de gebieden zullen reële huurprijzen moeten gaan rekenen, gebaseerd op een gezonde exploitatie. In onze notitie Bestrijding leegstand, doen wij een paar suggesties. Graag ter discussie en visievorming!
 
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *