week 37 (klik hier)

Gedoe om geluid, zorg, welzijn en nieuwe plannen zwembad.
 
De afgelopen week stond in het teken van de Aaltense kermis. Het Aaltens Volksfeest kenmerkte zich ook 40 jaar zo’n beetje door dezelfde formule. Nu is er een nieuw, verjongd comité dat nieuwe dingen uitprobeert. Van te voren was duidelijk dat de geluidsnormen weer een belangrijke rol zouden spelen. Vooral de naleving daarvan bij café Malle Babbel. De buurt had de afgelopen zomerdagen, getuige de vele klachten, al behoorlijk wat last. Dus toen men vernam dat er vier dagen lang een groot podium de hoek Kerkstraat/Dijkstraat/Landstraat in beslag zou nemen maakte men bezwaar. In de media lijkt of er steeds één bezwaarmaker is, maar er zijn bij de gemeente meer klachten en verzoeken om handhaving binnengekomen. Een bezwaar moet netjes afgehandeld worden. Daarnaast kan de klager ook om een zgn. voorlopige voorziening vragen. In feite vraagt men dan om de vergunning in te trekken of delen daarvan. Dinsdag kwam de uitspraak van de voorzieningenrechter. Hij besloot om tijdens het hele evenement (4 dagen) een bovengrens van 80 DbA te hanteren. In de verordening die de raad van de gemeente heeft vastgesteld wordt op evenementendagen tot 20.00 uur de vrije hand gegeven en na 20.00 uur een grens gelegd bij 90Dba. De voorzieningenrechter heeft ook uitgesproken dat de norm van 90DbA op een geluidgevoelig object (woning) zeer ruim is. Hij verwijt de gemeente de maximum norm te hebben toegestaan, zonder rekening te houden met specifieke omstandigheden en daarvoor geen motivering te hebben gegeven. Drie opmerkingen hierover. Op de sociale media wordt door –ogenschijnlijk nette mensen- er weer (vrolijk?) op los gescholden, getierd en gevloekt. Het valt in die reacties op dat er een ontstellend gebrek aan  kennis, informatie en respect te ontdekken is. Het lijkt wel of de lontjes korter worden en dat respect alleen geëist en nooit gegeven wordt. Dat is niet goed. Ten tweede is de uitspraak van de voorzieningenrechter nogal vergaand.  Hij vindt de geluidsnormen te ruim In feite gaat hier de rechter op de stoel van de verordenende instantie (gemeenteraad) zitten. Een derde opmerking geeft ook te denken: het college hoeft niet altijd de maximum-normen toe te staan. Men kan ook gelet op omstandigheden (bijv. in de nabijheid van woningen) naar beneden bijstellen.
Ook vond de rechter dat een grens van 80dba (geluidsterkte) geen enkele reden gaf om het evenement niet te organiseren. Met andere woorden een evenement met 80dba geluid voor de buren kan net zo gezellig zijn (voor de bezoekers dan) dan 90dba geluid voor de buren.

Gedoe om zorg
Woensdag was er een kamerdebatje over de ontslagvergunning die Sensire voor haar thuishulpen heeft aangevraagd. Steeds meer (landelijke) politici bemoeien zich met dit arbeidsconflict. Ze zien het ook als “testcase”voor wat er met de zorg gebeurt in Nederland. Vandaar dat ook landelijke coryfeeën  van de AbvaKabo/SP zich lieten zien op de actiedag in de Radstake. Daar werden de actievoerende thuishulpen uitgezwaaid op hun rit naar het tweede kamer gebouw. De achterblijvende “cliënten”kregen een gezellig programma aangeboden. Tijdens het Kamerdebat wonden Kamerleden zich op over het feit dat Sensire thuishulpen ontslag aanzegde en wel de mogelijkheid bood om als alfahulp (zelfstandige) voor minder geld en rechten hetzelfde werk te doen. De Progressieve Partij heeft onophoudelijk gewezen op deze situatie. En de onwenselijkheid van deze “race to the bottom” . In feite bestaat deze al een tijdje. Om kosten te besparen worden mensen vanuit loondienst (met sociale lasten) min of meer gedwongen als zelfstandige te gaan werken, zonder WW, verzekering of pensioenopbouw. Het lijkt mij dat partijen van links tot rechts tegen zo’n sluipende afbraak van het sociale stelsel moeten zijn. Toch gebeurt het. Ook heb ik bewondering voor de actievoerende vrouwen vanuit Aalten die met een heel klein groepje nu ongeveer 1,5 jaar geleden begonnen met iets dat nu nationale aandacht trekt.
 
Gedoe om Welzijn.
Dinsdag kregen de raadsleden voorlichting over de activiteiten en plannen van Figulus. Dat is de nieuwe organisatie van de gefuseerde stichtingen voor sociaal-cultureel werk in Aalten en Dinxperlo. Het woord sociaal-cultureel blijkt onderaan het prioriteitenlijstje van Figulus te staan. Natuurlijk is er nog een cursusaanbod, maar daar moeten mensen gewoon voor betalen. De nieuwe koers is dat men de doelstellingen van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) wil volgen. Die zijn: burgers en inwoners van de gemeente zijn in de eerste plaats zelf aan zet om iets te doen, iets te willen, hun welzijn en geluk vorm te geven. Soms is ondersteuning daarbij nodig. Dat kan Figulus dan bieden. Dat wordt de nieuwe lijn, overigens overal in Nederland. Eerst kijken wat je zelf kunt, wilt en vindt, dan pas een beroep doen op de overheid. De missie van de Progressieve Partij moet zijn om pal te staan voor zorg aan mensen die geen “eigen kracht”hebben of die niet in staat zijn “om eigen verantwoordelijkheid te nemen”. Dat wordt wel eens vergeten.
 
Gedoe om zwembad.
Woensdag was er een (summier aangekondigde) inloopavond over de plannen van de nieuwe eigenaar van zwembad ’t Walfort. Bij de verkoop was al duidelijk dat deze Cone-groep wil investeren in het bad met wellness-achtige activiteiten om meer bezoekers te trekken. Hij presenteerde in de raadszaal de eerste plannen. Bewoners van het naburige Dennenoord zijn er nog niet gerust op: al die bezoekers zetten hun weg en oprit maar  dicht. Een compleet verslag vindt u ook op www.filmaalten.nl
 

Deel deze inhoud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *